Klapa zamiast inwestora

Planowa emisja od 5 do 10,5 mln akcji serii H Szeptela SA nie doszła do skutku w planowanym terminie, z powodu nie zakończenia negocjacji akcjonariuszy Szeptela z TDC Internet A/S.

Planowa emisja od 5 do 10,5 mln akcji serii H Szeptela SA nie doszła do skutku w planowanym terminie, z powodu nie zakończenia negocjacji akcjonariuszy Szeptela z TDC Internet A/S.

Pierwotnie firmy chciały zakończyć emisję do końca kwietnia 2001 roku, jednak z przyczyn proceduralnych negocjacje zostały opóźnione. Inwestorzy finansowi, deklarujący zamiar objęcia emisji Szeptela, oczekują rozstrzygnięcia powyższych negocjacji, wstrzymując się z decyzjami inwestycyjnymi – poinformowała oficjalnie spółka. Z treści komunikatu wynika, że brak możliwości przesunięcia terminu ważności prospektu emisyjnego powoduje, iż Szeptel musi ponownie zwołać WZA, które raz jeszcze głosować będzie nad emisją akcji. Kolejne walne zgromadzenie zostało zwołane na 1 czerwca br. Tym samym Szeptel nie pozyska inwestora strategicznego tak szybko, jak planował.

Grupa skupiona wokół Tele Danmark, wzorem naszego narodowego operatora, buduje silną grupę kapitałową. Pakiet akcji Polkomtela - operatora komórkowego - Duńczycy posiadali od dłuższego czasu. Powiększali go systematycznie obejmując kolejne emisje akcji skierowane do udziałowców. Obecnie mają ich 19,61%. W lutym br. kupili od Softbanku 51 proc. akcji spółki Net2Net (która będzie teraz działać pod nazwą Zillion), największej grupy dostawców usług internetowych, konkurencyjnych wobec TP S.A. Na początku kwietnia br. miał dołączyć do duńskiej grupy Szeptel – notowany na giełdzie regionalny operator telekomunikacyjny z Szepietowa. Umowa nie doszła jednak do skutku, przynajmniej na razie.

Szeptel i Tele Danmark Internet (spółka z grupy Tele Danmark) zawarły 5 kwietnia 2001 r. umowę precyzującą założenia strategicznej współpracy przy budowie ogólnopolskiej sieci szkieletowej i dostępowej. Sieć o łącznej długości 5 tys. kilometrów ma połączyć największe polskie miasta. Szeptel ukończył już zresztą 350-kilometrowy odcinek między Białymstokiem, Łomżą, Ostrołęką i Warszawą. Zgodnie z umową Szeptel będzie dystrybutorem usług dostarczanych przez Tele Danmark Carrier Services oraz zajmie się obsługą Tele Danmark na terenie Polski. Spółki zawarły też umowę o preferencyjnej współpracy Szeptela ze spółkami związanymi kapitałowo z Tele Danmark – Zillionem i Polkomtelem. Duńczycy otrzymali także opcję na zakup akcji Szeptela. Według deklaracji prezesa Szeptela, Michała Skolimowskiego, mają szansę na objęcie pakietu kontrolnego w spółce. TDC miało kupić akcje Szeptela nowej emisji, ale nie w trakcie planowanej na koniec kwietnia subskrypcji, a od inwestorów finansowych po jej zakończeniu (szepietowska spółka planowała wyemitowanie od 5 do 10,5 mln walorów serii H). Spółka w ciągu dwóch lat będzie potrzebowała co najmniej 140 mln USD na inwestycje. 70 mln USD ma pochodzić z kolejnych emisji akcji, a drugie tyle ma być pozyskane w drodze zwiększenia zadłużenia. Zgodnie z umową Szeptel ma odpłatnie udostępnić infrastrukturę budowanej sieci partnerom.

Niedojście emisji do skutku nie oznacza jednak, iż Szeptel nie pozyska inwestora. Zawiniły procedury i brak czasu. Najwyraźniej Szeptel i Tele Danmark zbyt późno doszły do porozumienia w sprawie współpracy, nie doszły również do porozumienia w sprawie inwestycji kapitałowej Duńczyków w szepietowską spółkę. Ale zarząd i akcjonariusze Szeptela nie powinni się tym martwić. O inwestorze strategicznym w spółce mówi się od ponad roku, ale jakoś do tej pory nie pojawił się. Jeden miesiąc i tak niewiele zmieni, skoro Szeptel i Tele Danmark doszły już do porozumienia.