Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Kiwwi wchodzi do Czech

Kiwwi, austriacki operator telekomunikacyjny, wchodzi na czeski rynek z ofertą tanich usług przesyłania głosu za pomocą Internetu (VOIP).

Oferta austriackiego operatora ma być tańsza od tradycyjnych usług telekomunikacyjnych.

Jak podał Reuters założony w tym roku Kiwwi zamierza rozszerzyć swoje usługi na rynki Europy Centralnej i Wschodniej. Jeszcze w tym roku firma planuje wejście do Słowacji, Polski, Węgier i Słowenii. Kiwwi zależy na tym, aby do 2004 roku liczba klientów wzrosła z 3, 4 mln obecnie) do 20mln. Firma szacuje, że do 2005 roku rynek usług przesyłania głosu za pomocą Internetu powinien wzrosnąć 35-krotnie.