Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Kiedy 15 Mb/s dla zwykłego Kowalskiego?

Polscy klienci w przeważającej większości decydują się na usługi o najniższej przepustowości łączy ze względów ekonomicznych. Jest to spowodowane przede wszystkim - ceną. "Pamiętajmy, że Polacy dysponują wciąż dość małą siłą nabywczą. Natomiast błędne jest założenie, że część internautów decyduje się na wąskie pasmo dostępowe bo "więcej nie potrzebuje". Z punktu widzenia operatorów koszty oferty łącza 128 kb/s i 512 kb/s są praktycznie już nie do rozróżnienia ale brak jest zdecydowanie powiewu konkurencji, która mogłaby jeszcze ożywić i zdynamizować nasz rynek", przekonuje A. J. Piotrowski.

Broadband w Polsce - jesteśmy w ogonie Europy

Komisja Europejska ogłosiła pod koniec lutego 2005 r. raport dotyczący stanu umasowienia usług szerokopasmowego dostępu do Internetu w krajach Unii Europejskiej. Wynika z niego, iż Polska pod tym względem wlecze się w ogonie 25 państw członkowskich (zajmujemy przedostatnie, 24. miejsce, wyprzedzając tylko Grecję, a prowadzi Holandia - aż 24% mieszkańców tego kraju dysponuje szerokopasmowym połączeniem z Siecią w domu). Komisja uwzględniła w swoim badaniu tylko łącza o przepustowości większej niż 144 kb/s. W Polsce, jak wcześniej wspomniano, wciąż zdecydowaną większość stanowią linie pozwalające na transfer z prędkością maksymalnie 128 kb/s - wśród użytkowników neostrady tp aż 70% stanowią osoby dysponujące łączami 128/256 kb/s.

Zapraszamy do lektury artykułu "Broadband w Polsce. Unia gani, TP SA chwali", w którym szerzej informujemy na temat raportu Komisji Europejskiej oraz przytaczamy komentujące jego wyniki wypowiedzi ekspertów ds. rynku telekomunikacyjnego.

Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New replica rolex watches are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.