Każdemu według potrzeb

Brytyjscy internauci, którzy chcą mieć dostęp szerokopasmowy po prostu wykupują usługę. Ci którzy tego nie zrobili, albo nie zamierzają zrobić, twierdzą, że szerokie pasmo jest dla nich za szerokie.

Według danych firmy badawczej NOP, obecnie ok. 8% brytyjskich internautów korzysta z dostępu szerokopasmowego. Oznacza to 60-proc. wzrost w ciągu ostatniego półrocza.

Trzy czwarte internautów korzystających z dostępu szerokopasmowego stwierdziło, że od czasu uzyskania takiego łącza spędza w Internecie więcej czasu. Około jednej trzeciej badanych internautów deklarowało ponadto, że zamierza uzyskać dostęp szerokopasmowy w domu. NOP ocenia więc, że w ciągu najbliższego roku około 15% użytkowników domowych będzie korzystało z szerokiego pasma.

Tylko jedna czwarta niekorzystających z tych form dostępu użytkowników motywowała to wyższą ceną usługi. Największą przeszkodą był brak potrzeby – tak szybki dostęp nie był po prostu ankietowanym potrzebny.