Kaucja niemodna

W ciągu tygodnia od wprowadzenia nowych zasad sprzedaży telefonów komórkowych zaledwie kilkanaście osób zdecydowało się na wpłacenie kaucji.

Od 3 października trzej działający w Polsce operatorzy telefonii komórkowej wprowadzili nową procedurę zawierania umów o świadczenie usług, mającą na celu wyeliminowanie nieuczciwych, czyli nie płacących rachunków, klientów. Obecnie klient, zainteresowany nabyciem aparatu w promocji, jest proszony o wyrażenie zgody na sprawdzenie, czy inny operator nie rozwiązał z nim umowy ze względu na zaprzestanie regulowania zobowiązań i czy nie zgłoszono utraty dokumentu, jakim posługuje się klient. Jeśli ktoś nie wyraża zgody na taką weryfikację, może kupić telefon po cenie rynkowej, zakupić aparat w systemie pre-paid bądź wpłacić kaucję w wysokości 760 zł, która po 6 miesiącach regulowania zobowiązań jest zwracana. Dzięki wpłacie kaucji klient będzie mógł skorzystać z promocyjnej oferty zakupu telefonu bez sprawdzania jego wiarygodności.

Po tygodniu od wprowadzenia kaucji na ok. 50 tys. zawartych w tym czasie umów operatorzy GSM odnotowali kilkanaście przypadków wpłaty kaucji. Klienci kupują telefony na dotychczasowych zasadach. Zdaniem operatorów, nowe regulacje zniechęciły tych, których miały zniechęcić, czyli osoby wyłudzające telefony i odsprzedające je z zyskiem. Dla pozostałych nic się nie zmieniło, gdyż mogą kupić telefon w promocji tak jak wcześniej. W punktach sprzedaży odnotowano pojedyncze przypadki wpłaty kaucji. Zasadniczo klienci wyrażają zgodę na weryfikację i kupują telefony w promocji. Odnotowano też kilka sytuacji, gdy osoby, które nie wyraziły zgody na weryfikację, jednocześnie odstępowały od zawarcia umowy na warunkach promocyjnych. Osoby te mogły kupić telefon po cenie rynkowej bądź w systemie pre-paid.