Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Karty dla NBP

CryptoTech, należący do grupy Ster-Projekt, realizuje dostawy rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa dla Narodowego Banku Polskiego i Banku Ochrony Środowiska.

Spółka zawarła 20 maja umowy na dostawę 3,5 tys. kryptograficznych kart elektronicznych dla departamentu ochrony w NBP. Od października ub.r. CryptoTech oferuje nowy zintegrowany pakiet e-security CryptoCard Suite. W jego skład wchodzą kryptograficzna karta CryptoCard multiSIGN oraz oprogramowanie do zarządzania i integracji karty z typowymi aplikacjami w środowisku Windows i Linux. Karty służyć mogą do składania podpisu kwalifikowanego, zabezpieczenia poczty elektronicznej i uwierzytelniania logowania do domeny czy dostępu do aplikacji.

W maju spółka CryptoTech, zawarła z Krajową Izba Rozliczeniową umowę na dostawy rozwiązań CryptoCard Suite dla Banku Ochrony Środowiska. W styczniu podpisała podobną umowę z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych.