Karty dla NBP

CryptoTech, należący do grupy Ster-Projekt, realizuje dostawy rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa dla Narodowego Banku Polskiego i Banku Ochrony Środowiska.

Spółka zawarła 20 maja umowy na dostawę 3,5 tys. kryptograficznych kart elektronicznych dla departamentu ochrony w NBP. Od października ub.r. CryptoTech oferuje nowy zintegrowany pakiet e-security CryptoCard Suite. W jego skład wchodzą kryptograficzna karta CryptoCard multiSIGN oraz oprogramowanie do zarządzania i integracji karty z typowymi aplikacjami w środowisku Windows i Linux. Karty służyć mogą do składania podpisu kwalifikowanego, zabezpieczenia poczty elektronicznej i uwierzytelniania logowania do domeny czy dostępu do aplikacji.

W maju spółka CryptoTech, zawarła z Krajową Izba Rozliczeniową umowę na dostawy rozwiązań CryptoCard Suite dla Banku Ochrony Środowiska. W styczniu podpisała podobną umowę z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych.