Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Kartki pomogą potrzebującym

"Pomóżmy razem" – świąteczna inicjatywa www.kartkidobroczynne.org.pl to akcja mająca na celu pomoc organizacjom dobroczynnym. Adresowana jest zwłaszcza do firm, które zamawiając kartki świąteczne przez Internet będą mogły przyczynić się do wsparcia wybranej przez siebie sprawy. Wykorzystanie witryny internetowej, dzięki redukcji kosztów zwiększa kwotę przekazywaną potrzebującym.

Na stroniehttp://www.kartkidobroczynne.org.pl można poznać cele 12 organizacji dobroczynnych uczestniczących w projekcie, obejrzeć kolekcję kart dobroczynnych, zamówić bezpłatny katalog, napisać własny tekst życzeń, wybierając słowa, czcionki, kolory i dołączyć logo, założyć zamówienie na kartki ze spersonalizowanym nadrukiem z zaznaczeniem, jaki cel chcemy wesprzeć.

Zamówienia można realizować na dwa sposoby: poprzez serwishttp://www.kartkidobroczynne.org.pl , albo bezpośrednio przez witrynę wybranej przez siebie organizacji. W obu przypadkach darczyńca decyduje, kogo chce wesprzeć, gdyż od każdej zakupionej kartki dobroczynnej 20 procent wpływa bezpośrednio na konto wybranej przez niego organizacji.

W akcji biorą udział fundacje: Fundacja Pomocy Ludziom Dotkniętym Problemem Zaginięcia – Itaka, Synapsis, Wspólna Droga, Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych Spes, WWF Polska Fundusz na Rzecz Przyrody, Fundacja dla Polski, Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia, Towarzystwo Przyjaciół Chorych "Hospicjum św. Łazarza w Krakowie", Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Towarzystwo Przyjaciół Chorych "Hospicjum św. Józefa" w Sadowiu, Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii, Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Tęcza.