Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Karta kredytowa Citibanku i Areny

Portal Arena i Citibank zaoferowały internautom możliwość posiadania karty kredytowej.

Wystarczy wejść na stronę portalu Arena i wypełnić formularz.

Po jego wysłaniu Citibank skontaktuje się i zaproponuje najkorzystniejsza kartę kredytową dostosowaną do potrzeb i możliwości internetowego klienta.

Bank zapewnia, że kupiona karta będzie posiadać pakiet bezpieczeństwa, czyli zwolnienie z odpowiedzialności od chwili zgłoszenia utraty karty, ubezpieczenie „Bezpieczne Zakupy” oraz „Sign&Fly”. Ponadto karta kredytowa kupiona w Arenie.pl zawiera dodatkowe ubezpieczenia i serwisy oferowane przez Citibank.