Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Kara za dziury?

Członkowie Amerykańskiej Akademii Nauk zaproponowali Kongresowi stworzenie przepisu, który umożliwiałby karanie producentów oprogramowania, którzy wprowadzają na rynek aplikacje zawierające poważne błędy oraz luki w zabezpieczeniach.

Zdaniem przedstawicieli NAS, producenci oprogramowania powinni ponosić pełną odpowiedzialność za kłopoty oraz niebezpieczeństwa wynikające z korzystania z "dziurawego" oprogramowania. Według nich, wprowadzenie przepisu, który karałby za błędy w aplikacjach może sprawić, że ich producenci będą bardziej "przykładali się" do ich opracowywania oraz testowania.

Przeciwko projektowi zdecydowanie opowiadają się producenci oprogramowania, którzy twierdzą, że niemożliwe jest usunięcie wszystkich błędów w oprogramowaniu już w czasie "procesu produkcyjnego". Nie wiadomo na razie, kiedy amerykański Kongres zajmie się tą kwestią - i czy w ogóle kiedyś to nastąpi.