Kara za dziury?

Członkowie Amerykańskiej Akademii Nauk zaproponowali Kongresowi stworzenie przepisu, który umożliwiałby karanie producentów oprogramowania, którzy wprowadzają na rynek aplikacje zawierające poważne błędy oraz luki w zabezpieczeniach.

Zdaniem przedstawicieli NAS, producenci oprogramowania powinni ponosić pełną odpowiedzialność za kłopoty oraz niebezpieczeństwa wynikające z korzystania z "dziurawego" oprogramowania. Według nich, wprowadzenie przepisu, który karałby za błędy w aplikacjach może sprawić, że ich producenci będą bardziej "przykładali się" do ich opracowywania oraz testowania.

Przeciwko projektowi zdecydowanie opowiadają się producenci oprogramowania, którzy twierdzą, że niemożliwe jest usunięcie wszystkich błędów w oprogramowaniu już w czasie "procesu produkcyjnego". Nie wiadomo na razie, kiedy amerykański Kongres zajmie się tą kwestią - i czy w ogóle kiedyś to nastąpi.