Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Kara dla TP SA

Prezes Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty nałożył na Telekomunikację Polską karę w wysokości 1 miliona zł. W myśl przepisów URTiP mógł obciążyć TP S.A. karą nawet do 519 mln zł.

Kara nałożona dotyczy nie wykonania przez spółkę decyzji prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji z dnia 15 lutego br., która wprowadziła zmiany w umowie o współpracy pomiędzy Netią Telekom Lublin i TP SA. Zmiany te miały polegać na umożliwieniu abonentom TP SA korzystania z usług dostępu do Internetu poprzez modemy dial-up za pośrednictwem sieci Netia Telekom Lublin.

Kontrola jaką przeprowadził URTiP wykazała, że TP SA nie zastosowała się do nowych warunków połączenia sieci telekomunikacyjnych określonych w decyzji. Tym samym TP SA nie zapewniła użytkownikom łączonych sieci jak najszerszego dostępu do usług telekomunikacyjnych.

Postępowanie w tej sprawie zostało przez URTiP wszczęte na początku sierpnia br. Maksymalna wysokość kary mogła przekroczyć znacznie 0,5 mld zł. Na TP S.A. nałożono już dotychczas (UOKiK i URT) w sumie kary na ponad 400 mln zł. Dwie kary, na 350 mln zł, nałożył w marcu br. roku ówczesny prezes URT-u. Nowy prezes anulował obie kary w maju br.