Kara dla TP SA

Prezes Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty nałożył na Telekomunikację Polską karę w wysokości 1 miliona zł. W myśl przepisów URTiP mógł obciążyć TP S.A. karą nawet do 519 mln zł.

Kara nałożona dotyczy nie wykonania przez spółkę decyzji prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji z dnia 15 lutego br., która wprowadziła zmiany w umowie o współpracy pomiędzy Netią Telekom Lublin i TP SA. Zmiany te miały polegać na umożliwieniu abonentom TP SA korzystania z usług dostępu do Internetu poprzez modemy dial-up za pośrednictwem sieci Netia Telekom Lublin.

Kontrola jaką przeprowadził URTiP wykazała, że TP SA nie zastosowała się do nowych warunków połączenia sieci telekomunikacyjnych określonych w decyzji. Tym samym TP SA nie zapewniła użytkownikom łączonych sieci jak najszerszego dostępu do usług telekomunikacyjnych.

Postępowanie w tej sprawie zostało przez URTiP wszczęte na początku sierpnia br. Maksymalna wysokość kary mogła przekroczyć znacznie 0,5 mld zł. Na TP S.A. nałożono już dotychczas (UOKiK i URT) w sumie kary na ponad 400 mln zł. Dwie kary, na 350 mln zł, nałożył w marcu br. roku ówczesny prezes URT-u. Nowy prezes anulował obie kary w maju br.