Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Kampania wrześniowa w polskiej Wikipedii

Polska społeczność Wikipedii zainicjowała projekt historyczny, który upamiętnić 70 rocznicę wybuchu II Wojny Światowej. Wikipedyści zachęcają by we wrześniu aktualizować serwis o informacje związane z tym burzliwym okresem historycznym.

Kampania wrześniowa w polskiej Wikipedii
Społeczność polskiej Wikipedii chce we wrześniu uzupełnić serwis o nowe informacje odnoszące się nie tylko do II Wojny Światowej, ale również rozwinąć artykuły o historii i kulturze państw uwikłanych w ten konflikt.

Organizatorzy akcji zachęcają do tego by zmobilizować siły i dodać do polskiej Wikipedii informacje o niemieckich i rosyjskich miejscowościach, obiektach czy biografiach mniej znanych osób. Do udziału w projekcie zaproszeni zostaną również wikipedyści z Niemiec i Rosji. Zdaniem inicjatorów akcji takie przedsięwzięcie może dać znacznie lepsze efekty niż spory polityków. Pierwszy raz takie akcje wykonali w tamtym roku Rosjanie, gdy w czasie konfliktu z Gruzją zaczęli opisywać gruzińską kulturę, a w rocznicę konfliktu ze Szwedami -

kulturę tego skandynawskiego kraju.

Warto dodać, że polska wikipedia jest nadal czwartą co do wielkości wersją językową serwisu i zawiera w tej chwili ponad 630 tys. artykułów. W ciągu ostatniego miesiąca tworzyło ją niemal 6 tys. użytkowników. Pod względem liczby tworzących osób wyprzedzają nas m.in. Niemcy, Rosjanie czy Włosi.

Więcej informacji na stronie internetowej: "Kampania wrześniowa w polskiej Wikipedii".