Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Kalifornia bez podatku internetowego

Gubernator stanu Kalifornia zawetował uchwałę o obłożeniu podatkiem transakcji zawieranych w Internecie.

W ubiegłym miesiącu parlament Kalifornii przyjął ustawę o opodatkowaniu wszystkich transakcji internetowych, jeśli zamówienie było realizowane z magazynów znajdujących się na terenie stanu.

Według szacunków zwolenników tego podatku, wpływy do lokalnego budżetu z tego tytułu wyniosłyby ok. 14 mln dolarów rocznie.

Natomiast gubernator Gray Davis uważa, że wprowadzenie podatku dałoby Kalifornii złą sławę stanu, który hamuje rozwój gospodarki. Jednocześnie z wetem podpisał także rozporządzenie zakazujące wprowadzenie podatków od handlu elektronicznego przez najbliższe trzy lata.

W Kalifornii mieszczą się m.in. potężne internetowe sklepy Barnes&Noble i Borders Group.