Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

KaZaA w odwrocie, BitTorrent atakuje?

Ilość danych wymienianych za pośrednictwem sieci P2P cały czas rośnie, choć udział w rynku dotychczasowego lidera - sieci KaZaA - maleje. Gwałtownie rosną: liczba filmów pobieranych z Sieci oraz popularność systemu BitTorrent - oto najważniejsze wnioski z raportu przedstawionego przez brytyjską firmą CacheLogic.

Raport przygotowany przez CacheLogic to jedno z najbardziej szczegółowych opracowań na temat sieci P2P, jakie do tej pory opublikowano. Przygotowano go na podstawie logów z oprogramowania monitorującego ruch w sieci, zainstalowanego u największych światowych operatorów internetowych.

Dane za ostatnie pół roku jasno pokazują, że najpopularniejszym systemem wymiany plików jest obecnie BitTorrent - za jego pośrednictwem wymienianych jest 53% wszystkich danych przesyłanych w sieciach P2P. Na drugim miejscu w tym zestawieniu znalazł się dotychczasowy lider - sieć KaZaA.

Z raportu wynika także, że wbrew radykalnym działaniom najróżniejszych organizacji antypirackich, które przez ostatnie miesiące starały się na różne sposoby skłonić internautów do zrezygnowania z korzystania z sieci P2P, ruch w sieciach peer-to-peer cały czas rośnie. Tylko w czerwcu za pośrednictwem tychże sieci przesłano petabajt danych (czyli 1000 terabajtów - 10 mln gigabajtów).

Eksperci z CacheLogic zwracają również uwagę na fakt, iż internauci coraz częściej pobierają z sieci P2P duże pliki, takie jak np. filmy czy programy - powoli maleje za to liczba przesyłanych w sieciach peer-to-peer plików audio. Popularność BitTorrent autorzy raportu tłumaczą właśnie tym, że jest on przystosowany właśnie do wymiany dużych plików. Nie bez znaczenia jest również fakt, iż system ten oferuje większą anonimowość w sieci niż KaZaA czy eDonkey.