KPN Telecom z zyskiem

Holenderski KPN Telecom osiągnął w 2000 r. zysk netto lepszy niż oczekiwano. W 2001 r. spodziewa się wzrostu przychodów ze sprzedaży o 10-15%.

KPN spodziewa się, że w 2001 r. zysk operacyjny, pomniejszony o amortyzację, wzrośnie o 5% wobec ubiegłego roku, kiedy wyniósł 5,76 mld EUR. W ubiegłym roku KPN zanotował stratę, po opodatkowaniu i odliczeniu elementów jednorazowych, w wysokości 626 mln EUR. Zysk netto po opodatkowaniu, ale przed odliczeniem elementów jednorazowych wyniósł w 2000 r. 1,87 mld EUR, wobec 828 mln EUR rok wcześniej.

Zadłużenie spółki w 2000 r. wyniosło 21,9 mld EUR. Jego przyczyną był przede wszystkim zakup licencji na świadczenie usług telefonii komórkowej w Holandii i Niemczech. KPN, aby uzyskać środki na redukcję długu, zamierza sprzedać część swoich aktywów. Miałoby to przynieść 5 mld EUR i umożliwić osiągnięcie przez spółkę zysku w 2003 r. Wśród aktywów przeznaczonych na sprzedaż znajdą się m.in. udziały w Cesky Telecom, Pannon GSM, Infonet Services i PT Telkomsel.

Holenderski operator zamierza w 2001 r. wprowadzić na giełdę swój dział telefonii komórkowej KPN Mobile.

Analitycy spodziewają się na koniec 2001 r. zysku netto rzędu 1,6 mld EUR, po uwzględnieniu 2,3 mld EUR ze sprzedaży 15% KPN Mobile japońskiemu operatorowi komórkowemu NTT DoCoMo.

<i>Źródło: Reuters, Bloomberg</i>