KGHM kupuje obligacje Dialogu

KGHM Polska Miedź SA kupił drugą transzę obligacji na okaziciela Telefonii Lokalnej Dialog o wartości 800 mln zł.

Termin wykupu obligacji nastąpi 28 czerwca 2002 roku. W miniony poniedziałek KGHM zakupił już papiery dłużne TL o wartości 115 mln zł. Tym samym KGHM zrealizował już częściowo przedstawiony w połowie grudnia plan restrukturyzacji zadłużenia wrocławskiego operatora lokalnego. KGHM pozostał jeszcze wykup obligacji TL w wysokości do 43 mln USD. Środki na wykup obligacji w postaci dwuwalutowego kredytu przyznało KGHM konsorcjum banków z PKO BP na czele.

Środki z emisji mają być ponadto przeznaczone na bieżącą działalność operatora. KGHM poręczył TL 800 mln zł kredytu bankowego i obligacje wartości prawie 300 mln zł o terminie zapadalności, który upłynął 28 grudnia br.

Restrukturyzacja zadłużenia pomoże nowemu zarządowi TL znaleźć inwestora. Według prezes Katarzyny Muszkat najlepszym rozwiązaniem będzie powrót do struktury własnościowej operatora Polskich Sieci Elektroenergetycznych.