Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

KGHM dołoży do UMTS

KGHM, jeden z większych akcjonariuszy Polkomtela, przygotowuje rezerwę środków na transakcje między akcjonariuszami, które pozwolą mu przekroczyć 20 proc. udział w kapitale operatora sieci Plus GSM.

KGHM Polska Miedź ma obecnie 19,61 procent akcji Polkomtela. Spółka zamierza jednak zwiększyć swój udział do ponad 20 procent. Władze KGHM są gotowe współfinansować udział operatora sieci telefonii komórkowej Plus GSM w przetargu na UMTS.

Spodziewają się jednak, że mniejsi akcjonariusze mogą mieć problemy z zebraniem pieniędzy na opłaty koncesyjne i przewidują odkupienie od nich części udziałów.

Kierownictwo KGHM oświadczyło, że w ciągu najbliższych pięciu lat priorytetową działalnością firmy pozostanie telekomunikacja.

Oprócz inwestycji w telefonię komórkową, spółka zamierza wykupić całość udziałów w Telefonii Lokalnej, największym niezależnym operatorze telekomunikacyjnym, gdzie ma 50 procent udziałów. Pozostałe udziały mają Polskie Sieci Energetyczne. Władze KGHM spodziewają się, że PSE w ciągu najbliższych dwóch miesięcy pozbędzie się swoich akcji TL.