KBN tylko do kwietnia

Na wczorajszym posiedzeniu Rada Ministrów wydała rozporządzenie umożliwiające zniesienie urzędu Komitetu Badań Naukowych i powołanie w jego miejsce Ministerstwa Nauki i Informatyzacji.

Przekształcenie KBN jest konsekwencją powołania w lipcu 2002 r. nowego działu administracji rządowej do spraw informatyzacji. Nowy organ, do którego przeniesieni zostaną pracownicy KBN, przejmie kompetencje komitetu w zakresie polityki naukowej i informatyzacji kraju. Ministerstwo będzie koordynować prace związane z udostępnianiem usług publicznych przez organy administracji "przy pomocy nowoczesnych technik teleinformatycznych". Założenia tych działań, zgodnych z europejską inicjatywą eEurope 2005, zawarto w projekcje "Wrota Polski". Wprowadzenie usług publicznych realizowanych poprzez platformy elektroniczne ma usprawnić działanie urzędów i w okresie kilku lat przyczynić się do wymiernych oszczędności w budżecie. Z rządowych analiz wynika, że rocznie ma miejsce ok. 500 mln "transakcji realizowanych na styku obywatel-urząd, firma-urząd".

Strategia budowy elektronicznej administracji wpisuję się jednocześnie w szerszy program informatyzacji kraju, za realizację którego będzie odpowiedzialne ministerstwo. Przygotowany przez KBN projekt ePolska skupia się na czterech kluczowych obszarach z perspektywą realizacji w ciągu 3 - 5 lat. Należą do nich: wprowadzenie powszechnego, szerokopasmowego Internetu do szkół, budowa e-rządu, udostępnianie i promowanie wartościowych polskich treści w sieci, powszechna edukacja informatyczna.