Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

K2 wspiera e-mail marketing

W Warszawie odbyło się, zorganizowane przez firmę K2, bezpłatne seminarium pod nazwą: "Osiągaj większe przychody dzięki marketingowi bezpośredniemu on-line".

Seminarium skierowane było do szefów i pracowników działów marketingu bezpośredniego. Podczas spotkania omówiono zagadnienia związane z efektywnością marketingu bezpośredniego on-line (porównania z tradycyjnymi działaniami mailingowymi, studia przypadków, odniesienia do rynków zachodnich itp).

Jeszcze w tym roku K2 planuje opracowanie strony internetowej, poświęconej wyłącznie tematyce e-mail marketingu. Agencja zamierza także organizować kolejne seminaria związane z e-marketingiem.