K2 większe

Warszawska agencja marketingu internetowego przejęła łódzką firmę technologiczną Atrix.

Operacja miała charakter bezgotówkowy. „Z uwagi na trudności w wycenie aktywów i zobowiązań obu firm mówić o rynkowej wartości tej transakcji. Taką firmę jak Atrix szacuję na kilkset tysięcy - kilka milionów złotych. Wszystko zależy od strategii i determinacji ewentualnego nabywcy” - mówi Andrzej Krasowski z

.

Przejęcie Atrixa miało z punktu widzenia K2 charakter inwestycji w technologię. Łódzka firma zajmuje się opracowywaniem rozwiązań internetowych w oparciu o technologię XML. „Dzięki związkowi z Atrixem będziemy mogli zaoferować naszym dotychczasowym klientom bardziej zaawansowane usługi. Uważamy, że było to korzystniejsze rozwiązanie od rozbudowy naszego własnego działu technologicznego” - twierdzi Andrzej Krasowski. Obecnie, do klientów K2 należy m.in. Nokia, GPW, KPWiG czy Siemens.

Po przejęciu Atrixa, 24-osobowy skład K2 powiększy się o 7 osób z łódzkiej firmy. W połowie roku ma być ich ok. 40.

K2 Internet jest spółką portfelową niemieckich funduszy venture capital bmp i CEEV. Fundusze posiadają w K2 25% udziałów. Partnerzy są w trakcie negocjacji drugiej rundy finansowania, do której poszukują jeszcze jednego inwestora. Andrzej Krasowski przyznaje, że inwestorzy są obecnie bardzo ostrożni przy angażowaniu się w firmy nowych technologii.