K2 publikuje wyniki finansowe - zysk przekroczył prognozy

W stosunku do 2009 r. przychód Grupy K2 Internet za rok ubiegły wzrósł o 29,2% i wyniósł 55,7 mln zł. Zysk netto osiągnął wartość 4,27 mln zł i był to wzrost o ponad 5107 procent.

Grupie K2 Internet udało się przekroczyć o prawie 40% zapowiadany wcześniej zysk netto na poziomie 3 mln zł. Suma bilansowa na dzień 31 grudnia 2010 roku zamknęła się kwotą 32.768 tys. zł. Saldo należności krótkoterminowych, pożyczek, gotówki i bieżących zobowiązań wzrosło z poziomu 7.675 tyś w 2009 do 12.012 tyś zł na koniec roku 2011.

K2 uzyskało w 2010 roku przychody ze sprzedaży produktów i usług w wysokości 55.783 tys. PLN i wzrosły one w stosunku do roku 2009 o 29,2%. Wartość EBITDA wyniosła w tym okresie 6.123 tys. PLN co stanowi wzrost o 258,9% w porównaniu do analogicznego okresu w roku 2009.

"Trudniejszy pod względem warunków rynkowych rok 2009 wykorzystaliśmy na poszerzenie naszej oferty (m.in. objęcie udziałów w Brainshop U-Boot sp. z o.o, inwestycja w nowy dział odpowiedzialny za działania w mediach społecznościowych - K2 WOMM, dalszy rozwój K2 Motion, system3.pl i platforma3.pl) utrzymując a nawet wzmacniając zespół." - mówi Janusz Żebrowski, Prezes Zarządu K2 Internet SA.

"W roku 2010 wszystkie nasze biznesy poprawiły swoje wyniki finansowe, niektóre w sposób skokowy. Udało się nam utrzymać tak lojalność kluczowych klientów jak i pracowników Naszą ambicją jest być niekwestionowanym liderem pod względem kreatywności i innowacyjności na rynku nowoczesnej komunikacji marketingowej, wsparcia marketingu i sprzedaży w nowych mediach. Rok 2010 przybliżył nas do tego celu a postępujący proces przenoszenia aktywności reklamowej do Internetu, napędzany m.in. fenomenem tempa rozwoju serwisów społecznościowych, pozwala bardzo optymistycznie patrzeć na perspektywy firmy w trakcie najbliższych lat." - dodaje Janusz Żebrowski.

Pełny raport można przeczytać na stronie K2 Internet.

Aktualizacja: 25 marca 2011 12:26

Postanowiliśmy zapytać Janusza Żebrowskiego, prezesa zarządu K2 Internet S.A. o plany spółki na rok 2011.

K2 planuje w obecnym roku rozwój głównie organiczny. Widzimy rosnący popyt ze strony klientów na działania w mediach społecznościowych, aplikacje mobilne oraz rozwiązania analityczne. W tych obszarach będziemy też inwestować. W ramach K2 prowadzimy także różne projekty o charakterze R&D i niewykluczone, że przynajmniej jeden - związany z koncepcją chmur obliczeniowych - będziemy chcieli komercjalizować w tym roku. K2 niekoniecznie najbardziej znane jest z naszej oferty wysoko- wydajnego hostingu serwisów i aplikacji na www ale zbudowaliśmy silny zespół o dość unikalnych na rynku kompetencjach dotyczących m.in. wirtualizacji. Stąd nasze maturalne zainteresowanie komercyjnym wykorzystanie cloud computing. - powiedział dla Internet Standard Janusz Żebrowski.