Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

K2 publikuje wyniki finansowe - zysk przekroczył prognozy

W stosunku do 2009 r. przychód Grupy K2 Internet za rok ubiegły wzrósł o 29,2% i wyniósł 55,7 mln zł. Zysk netto osiągnął wartość 4,27 mln zł i był to wzrost o ponad 5107 procent.

Grupie K2 Internet udało się przekroczyć o prawie 40% zapowiadany wcześniej zysk netto na poziomie 3 mln zł. Suma bilansowa na dzień 31 grudnia 2010 roku zamknęła się kwotą 32.768 tys. zł. Saldo należności krótkoterminowych, pożyczek, gotówki i bieżących zobowiązań wzrosło z poziomu 7.675 tyś w 2009 do 12.012 tyś zł na koniec roku 2011.

K2 uzyskało w 2010 roku przychody ze sprzedaży produktów i usług w wysokości 55.783 tys. PLN i wzrosły one w stosunku do roku 2009 o 29,2%. Wartość EBITDA wyniosła w tym okresie 6.123 tys. PLN co stanowi wzrost o 258,9% w porównaniu do analogicznego okresu w roku 2009.

"Trudniejszy pod względem warunków rynkowych rok 2009 wykorzystaliśmy na poszerzenie naszej oferty (m.in. objęcie udziałów w Brainshop U-Boot sp. z o.o, inwestycja w nowy dział odpowiedzialny za działania w mediach społecznościowych - K2 WOMM, dalszy rozwój K2 Motion, system3.pl i platforma3.pl) utrzymując a nawet wzmacniając zespół." - mówi Janusz Żebrowski, Prezes Zarządu K2 Internet SA.

"W roku 2010 wszystkie nasze biznesy poprawiły swoje wyniki finansowe, niektóre w sposób skokowy. Udało się nam utrzymać tak lojalność kluczowych klientów jak i pracowników Naszą ambicją jest być niekwestionowanym liderem pod względem kreatywności i innowacyjności na rynku nowoczesnej komunikacji marketingowej, wsparcia marketingu i sprzedaży w nowych mediach. Rok 2010 przybliżył nas do tego celu a postępujący proces przenoszenia aktywności reklamowej do Internetu, napędzany m.in. fenomenem tempa rozwoju serwisów społecznościowych, pozwala bardzo optymistycznie patrzeć na perspektywy firmy w trakcie najbliższych lat." - dodaje Janusz Żebrowski.

Pełny raport można przeczytać na stronie K2 Internet.

Aktualizacja: 25 marca 2011 12:26

Postanowiliśmy zapytać Janusza Żebrowskiego, prezesa zarządu K2 Internet S.A. o plany spółki na rok 2011.

K2 planuje w obecnym roku rozwój głównie organiczny. Widzimy rosnący popyt ze strony klientów na działania w mediach społecznościowych, aplikacje mobilne oraz rozwiązania analityczne. W tych obszarach będziemy też inwestować. W ramach K2 prowadzimy także różne projekty o charakterze R&D i niewykluczone, że przynajmniej jeden - związany z koncepcją chmur obliczeniowych - będziemy chcieli komercjalizować w tym roku. K2 niekoniecznie najbardziej znane jest z naszej oferty wysoko- wydajnego hostingu serwisów i aplikacji na www ale zbudowaliśmy silny zespół o dość unikalnych na rynku kompetencjach dotyczących m.in. wirtualizacji. Stąd nasze maturalne zainteresowanie komercyjnym wykorzystanie cloud computing. - powiedział dla Internet Standard Janusz Żebrowski.