K2 na sprzedaż

Fundusz bmp oficjalnie potwierdził, że rozważa sprzedaż swojego pakietu akcji agencji K2 inwestorowi branżowemu.

Spółka nie chce komentować potencjalnych zmian właścicielskich.

O możliwości sprzedania agencji mowa była już w czasie marcowej konferencji K2, na której agencja przedstawiła swoje wyniki finansowe za 2005 rok. Obecny na niej przedstawiciel fundusz bmp, Jens Spyrka, wykluczył możliwość debiutu giełdowego spółki w najbliższej przyszłości.

Fundusz bmp posiada 46% udziałów w grupie.

W 2005 roku, firma K2 Internet S.A. uzyskała przychody ze sprzedaży w wysokości 10,6 mln złotych, co oznacza wzrost w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku o ponad 66%. Z kolei wynik finansowy EBITDA wyniósł 1,7 mln złotych. Nieskonsolidowane przychody grupy K2, na którą składa się K2 Internet S.A. i dom mediowy ACR S.A. zamknęły się kwotą 14,4 mln złotych.

***

K2 ocenia, że jest największa

Ile zarabiają agencje interaktywne?