K2 Internet zwiększa przychody w I kwartale

Skonsolidowane przychody Grupy K2 w okresie 3 miesięcy wzrosły w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku o ponad 50% osiągając kwotę 12.6 mln zł.

Grupa odnotowała w tym okresie zysk netto w kwocie 175 tys. zł (w porównaniu do straty 499 tys. w pierwszym kwartale roku ubiegłego).

Szczególnie szybki rozwój odnotował dział usług SEM/SEO, który ma został wydzielony ze spółki ACR do spółki K2 Search.

W bieżącym roku wygraliśmy przetarg na realizację usług dla jednego z największych banków w Polsce. W ostatnim dniu kwietnia zostaliśmy zaskoczeni, informacją o unieważnieniu jego wyników. Przygotowanie do tego przetargu było bardzo kosztownym procesem a spodziewane przychody miałyby wpływ na wyniki Grupy. Mimo, że to zdarzenie czyni realizację planu trudniejszą mamy nadzieję, że potencjał naszej grupy pozwoli pozyskać innych klientów o porównywalnych budżetach - komentuje Janusz Żebrowski, prezes zarządu K2 Internet S.A.