Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Już od 15 marca monitoring wszystkich maili

15 marca wchodzi w życie ustawa, która zobowiąże dostawców usług internetowych do gromadzenia danych na temat wszystkich wysłanych i odebranych w ich sieci maili przez okres jednego roku. Jest to jeden z elementów europejskiej ustawy dotyczącej gromadzenia przez usługodawców telekomunikacyjnych pewnych danych dotyczących ruchu w ich sieciach.

Ustawa, która już niedługo wejdzie w życie na Wyspach Brytyjskich, nie wymaga od dostawców Internetu gromadzenia i przetrzymywania treści takich maili. Również dostęp do zebranych w ten sposób danych możliwy będzie jedynie w toku prowadzonych śledztw i za wyraźną zgodą odpowiednich urzędów.

Szacuje się, że nowa ustawa będzie kosztować dostawców Internetu aż 75 mln funtów. Unia Europejska stoi na stanowisku, że część kosztów związanych z jej wprowadzeniem powinno być pokrytych przez rząd. Jednak na chwilę obecną nie wiadomo do końca w jaki sposób będzie wyglądać finansowanie tego przedsięwzięcia. Stworzona w ten sposób baza danych będzie niezależna od rządowej "super bazy danych", która będzie gromadzić informacje na temat każdego połączenia, przesłanych wiadomości i maili oraz odwiedzonej przez Brytyjczyków strony WWW.

Nowa ustawa już od jakiegoś czasu budzi poważne zastrzeżenia organizacji zajmujących się ochroną swobód obywatelskich. Twierdzą one, że taka ingerencja w poczynania mieszkańców Wysp w wyraźny sposób ogranicza ich swobody obywatelskie i prawo do ochrony prywatności. Mimo to ustawa została przyjęta przez rząd i nie zanosi się na to, aby w najbliższym czasie miano by z niej zrezygnować.