Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

'Jubileuszowa' wersja robaka Bagle

Przedstawiciele firmy Symantec poinformowali o wykryciu kolejnych wariantów robaka Bagle, rozprzestrzeniającego się w mailach i poprzez sieci wymiany plików. W rok po pierwszym ujawnieniu się Bagle'a w Internecie ilość jego modyfikacji przekroczyła liczbę 50.

50. i 51. wersja robaka, odpowiednio Bagle.AX i Bagle.AY, podobnie jak poprzedniczki, rozpowszechnia się w wykonywalnych plikach .exe, .scr, .com i .cpl, dołączanych do wiadomości elektronicznych. Eksperci antywirusowej firmy F-Secure ostrzegają, iż najnowsze wersje robaka mogą zawierać maile zatytułowane w taki sposób jak 'Delivery service mail', 'Registration is accepted' lub 'You are made active'.

Robak atakuje także pliki znajdujące się w udostępnionych katalogach sieci P2P. Rozpoznaje i samoczynnie kopiuje się do katalogów, których nazwy zaczynają się od ciągu znaków 'shar', gdzie udaje popularne oprogramowanie lub pliki pornograficzne ('Adobe Photoshop 9 full.exe', 'XXX hardcore images.exe' itp.)

Więcej o specyfice działania tego robaka pisaliśmy m. in. w artykułach Bagle atakuje!, Bagle przechytrzył skanery antywirusowe. Na chwilę... oraz Bagle po raz n-ty.