Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Jolanta Ciesielska, Netia: czuć powiew globalizacji

Ostatnie sześć miesięcy kojarzyć się będzie przede wszystkim z intensywnymi pracami nad nowym prawem telekomunikacyjnym. Ma to o tyle szczególne znaczenie, że od nowych zapisów prawa będzie przez wiele lat zależał rozwój sektora telekomunikacyjnego w Polsce - mówi Jolanta Ciesielska, rzecznik prasowy Netii.

Jolanta Ciesielska, Netia: czuć powiew globalizacji

Jolanta Ciesielska

Bardzo ważne w minionym półroczu były prace nad prawem telekomunikacyjnym. Od nich zależeć będzie funkcjonowanie spółek telekomunikacyjnych na naszym rynku. Z pewnością za rewolucyjne można uznać wprowadzenie usługi Heyah.

Trzecim ważnym wydarzeniem jest stworzenie przez URTiP możliwości pojawienia się czwartego operatora komórkowego. Netia również ma swój wkład w zmiany na rynku, ponieważ rozpoczęła i kontynuuje proces konsolidacji rynku telekomunikacyjnego i właśnie w styczniu br. przejęła spółkę El-Net (w ubiegłym roku TDC IP), a obecnie bierze udział w procesie sprzedaży Dialogu przez KGHM (jak wiadomo jesteśmy wśród oferentów).

Można powiedzieć, że tematem przewodnim ostatnich sześciu miesięcy jest ustawa prawo telekomuniacyjne i RIO. Tym są głównie zajęci operatorzy. Po wejściu Polski do UE czuć już "powiew globalizacji", widać pewne różnice w rozumieniu prawa. Myślę, że te sześć miesięcy to pracowite przygotowania do następnego etapu rozwoju polskiej telekomunikacji.