Jolanta Ciesielska, Netia: czuć powiew globalizacji

Ostatnie sześć miesięcy kojarzyć się będzie przede wszystkim z intensywnymi pracami nad nowym prawem telekomunikacyjnym. Ma to o tyle szczególne znaczenie, że od nowych zapisów prawa będzie przez wiele lat zależał rozwój sektora telekomunikacyjnego w Polsce - mówi Jolanta Ciesielska, rzecznik prasowy Netii.

Jolanta Ciesielska, Netia: czuć powiew globalizacji

Jolanta Ciesielska

Bardzo ważne w minionym półroczu były prace nad prawem telekomunikacyjnym. Od nich zależeć będzie funkcjonowanie spółek telekomunikacyjnych na naszym rynku. Z pewnością za rewolucyjne można uznać wprowadzenie usługi Heyah.

Trzecim ważnym wydarzeniem jest stworzenie przez URTiP możliwości pojawienia się czwartego operatora komórkowego. Netia również ma swój wkład w zmiany na rynku, ponieważ rozpoczęła i kontynuuje proces konsolidacji rynku telekomunikacyjnego i właśnie w styczniu br. przejęła spółkę El-Net (w ubiegłym roku TDC IP), a obecnie bierze udział w procesie sprzedaży Dialogu przez KGHM (jak wiadomo jesteśmy wśród oferentów).

Można powiedzieć, że tematem przewodnim ostatnich sześciu miesięcy jest ustawa prawo telekomuniacyjne i RIO. Tym są głównie zajęci operatorzy. Po wejściu Polski do UE czuć już "powiew globalizacji", widać pewne różnice w rozumieniu prawa. Myślę, że te sześć miesięcy to pracowite przygotowania do następnego etapu rozwoju polskiej telekomunikacji.