Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Jeszcze o e-podpisie

Jak niedawno informowaliśmy Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji podjęła decyzję o zaskarżeniu do Trybunału Konstytucyjnego części przepisów ustawy o podpisie elektronicznym.

Izba zwróciła uwagę, że ustawa o podpisie elektronicznym była uchwalona pod koniec poprzedniej kadencji Sejmu. Jej zdaniem, ułomności ustawy zawinione zostały w większości przez wprowadzone przez Senat tuż przed końcem kadencji poprawki. Nie było wówczas możliwości poprawienia błędów. W trakcie prac nad aktami wykonawczymi do ustawy, ujawniły się te błędy oraz niejasności zapisów. Niektóre z nich, zdaniem Izby grożą poważnymi konsekwencjami prawnymi. Wiele zapisów ustawy, zdaniem Izby jest też niezgodnych z polską konstytucją i ustawodawstwem Unii Europejskiej.

PIIT przygotowała – we współpracy ze specjalistami w dziedzinach kryptografii i kryptologii oraz prawa - listę koniecznych poprawek. Przede wszystkim Izbie zależy na usunięciu błędów legislacyjnych, sprzeczności i niezgodności ustawy z prawem UE. PIIT zaleca także ustawowe podniesienie poziomu bezpieczeństwa świadczenia usług certyfikacyjnych poprzez wyeliminowanie błędów zagrażających bezpieczeństwu systemu opartego o infrastrukturę klucza publicznego oraz podniesienie poziomu ochrony klucza prywatnego.

Izba zaleca także rezygnację z wymogu tworzenia przez Ministra Gospodarki kosztownej infrastruktury teleinformatycznej dla potrzeb wydawania zaświadczeń elektronicznych. Zdaniem izby obowiązek ten powinien przypaść w udziale wyspecjalizowanym firnom, podobnie jak ma to miejsce w krajach piętnastki. Pozwoliłoby to na zmniejszenie obciążeń budżetu państwa.

Tymczasem Jerzy Molak, dyrektor departamentu handlu i usług w Ministerstwie Gospodarki, stwierdził w rozmowie z PAP, że nie ma podstaw do zaskarżenia ustawy o do Trybunału Konstytucyjnego, zaś zarzuty Izby są bezpodstawne. Jerzy Molak swoje stanowisko opiera na opiniach prawników i ekspertów. Jego zdaniem interpretacja Izby dotyczy przepisów wyrwanych z kontekstu całej ustawy. Jednocześnie przedstawiciel MG poinformował Polską Agencję Prasową, że do tej pory wpłynęły do Ministerstwa Gospodarki trzy wnioski od firm zainteresowanych wydawaniem kart z podpisem elektronicznym. Są to Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, Signet - firma związana z Telekomunikacją Polską, oraz szczecińska firma Unizeto.