Jeszcze o e-podpisie

Jak niedawno informowaliśmy Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji podjęła decyzję o zaskarżeniu do Trybunału Konstytucyjnego części przepisów ustawy o podpisie elektronicznym.

Izba zwróciła uwagę, że ustawa o podpisie elektronicznym była uchwalona pod koniec poprzedniej kadencji Sejmu. Jej zdaniem, ułomności ustawy zawinione zostały w większości przez wprowadzone przez Senat tuż przed końcem kadencji poprawki. Nie było wówczas możliwości poprawienia błędów. W trakcie prac nad aktami wykonawczymi do ustawy, ujawniły się te błędy oraz niejasności zapisów. Niektóre z nich, zdaniem Izby grożą poważnymi konsekwencjami prawnymi. Wiele zapisów ustawy, zdaniem Izby jest też niezgodnych z polską konstytucją i ustawodawstwem Unii Europejskiej.

PIIT przygotowała – we współpracy ze specjalistami w dziedzinach kryptografii i kryptologii oraz prawa - listę koniecznych poprawek. Przede wszystkim Izbie zależy na usunięciu błędów legislacyjnych, sprzeczności i niezgodności ustawy z prawem UE. PIIT zaleca także ustawowe podniesienie poziomu bezpieczeństwa świadczenia usług certyfikacyjnych poprzez wyeliminowanie błędów zagrażających bezpieczeństwu systemu opartego o infrastrukturę klucza publicznego oraz podniesienie poziomu ochrony klucza prywatnego.

Izba zaleca także rezygnację z wymogu tworzenia przez Ministra Gospodarki kosztownej infrastruktury teleinformatycznej dla potrzeb wydawania zaświadczeń elektronicznych. Zdaniem izby obowiązek ten powinien przypaść w udziale wyspecjalizowanym firnom, podobnie jak ma to miejsce w krajach piętnastki. Pozwoliłoby to na zmniejszenie obciążeń budżetu państwa.

Tymczasem Jerzy Molak, dyrektor departamentu handlu i usług w Ministerstwie Gospodarki, stwierdził w rozmowie z PAP, że nie ma podstaw do zaskarżenia ustawy o do Trybunału Konstytucyjnego, zaś zarzuty Izby są bezpodstawne. Jerzy Molak swoje stanowisko opiera na opiniach prawników i ekspertów. Jego zdaniem interpretacja Izby dotyczy przepisów wyrwanych z kontekstu całej ustawy. Jednocześnie przedstawiciel MG poinformował Polską Agencję Prasową, że do tej pory wpłynęły do Ministerstwa Gospodarki trzy wnioski od firm zainteresowanych wydawaniem kart z podpisem elektronicznym. Są to Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, Signet - firma związana z Telekomunikacją Polską, oraz szczecińska firma Unizeto.