Jest taki parkiet

Druga grupa uczestników rynku Nasdaq to ECN - systemy kojarzące zlecenia skierowane do market makers. Jest ich wiele, ale odpowiadające sobie zlecenia kupna i sprzedaży wykonywane są tylko na jednym z nich, nigdy na kilku jednocześnie. Dlatego systemy te są traktowane jak odrębne giełdy i stanowią dużą konkurencję nie tylko dla Nasdaq, lecz także New York Stock Exchange.

Indywidualny inwestor ma do wyboru, oprócz ECN, także dwa inne kanały. Pierwszy z nich to SOES, przez który mogą być kierowane zarówno zlecenia rynkowe, jak i z limitem. Warunkiem jest to, by zlecenie opiewało na maksymalnie 1000 akcji. Jest ono kierowane do market makers i wykonywane automatycznie przez tego, który w danym momencie oferuje najlepszą cenę.

ECN to prywatne spółki. SelectNet, drugi sposób na ich ominięcie, to system egzekucji zleceń, należący i prowadzony przez giełdę Nasdaq. Market makers, ECN i indywidualni traderzy mogą za pośrednictwem tego systemu przedstawiać swoje oferty i nie mają obowiązku ich honorować. Istnieje możliwość negocjacji ceny transakcji. Zlecenia wprowadzane do SelectNet nie pojawiają się w Level II.