Jest podpis

Sejm przyjął dzisiaj ustawę o podpisie elektronicznym.

Sejm przyjął w piątek ustawę o podpisie elektronicznym. Dzięki niej podpis elektroniczny będzie tak samo ważny jak podpis złożony odręcznie. Zgodnie z ustawą podpis elektroniczny pod dokumentem wysyłanym drogą elektroniczną będzie wywoływał takie same skutki prawne i jednoznacznie określał tożsamość osoby podpisującej się. Podpisem elektronicznym będą mogły się posługiwać zarówno osoby

fizyczne, jak i prawne.

Za przyjęciem ustawy głosowało 330 posłów, przeciw było 10, a dwóch wstrzymało się od głosu. Ustawę musi jeszcze zaakceptować senat.