Jest nowy komisarz UE od teleinformatyki

Dzięki przyjęciu traktatu lizbońskiego, od grudnia mamy rząd UE. Przyjęło się, że nominacja komisarzy odpowiedzialnych za poszczególne obszary tematyczne realizuje ambicje państw członkowskich, co znajduje wyraz w parytecie rozdziału kompetencji i liczbie stanowisk, których powinno wystarczyć dla wszystkich.

W nowym rozdaniu, które najwcześniej w styczniu 2010 r. może zyskać akceptację Parlamentu Europejskiego urząd komisarza odpowiedzialnego za program cyfryzacji Europy obejmie Holenderka Neelie Kroes, dotąd odpowiedzialna za jeden za najtrudniejszych działów - konkurencję. Będzie nadzorować pracę urzędów dotychczasowej Dyrekcji Generalnej ds. Społeczeństwa Informacyjnego i Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Sieci i Informacji. Program wsparcia dla europejskiego sektora audiowizualnego MEDIA przejdzie pod kontrolę Dyrekcji Generalnej ds. Edukacji i Kultury.

Jest nowy komisarz UE od teleinformatyki

Neelie Kroes, komisarz odpowiedzialny za program cyfryzacji Europy

Sprawami konkurencji zamiast Neelie Kroes zajmie się natomiast Joaquin Alumnia aktualny komisarz ds. ekonomii problematyki monetarnej. Pomimo że wywodzi się z mocno kiedyś lewicującej hiszpańskiej partii socjalistycznej, obecnie uchodzi za twardego orędownika konkurencji w gospodarce i jest oceniany jako mocna, właściwa osoba na czas wyprowadzania unijnej gospodarki z kryzysu.

Pochodząca z Luksemburga Viviane Reding, dotąd odpowiedzialna za problematykę społeczeństwa informacyjnego, teraz zajmie się działem Sprawiedliwość, Prawa podstawowe, Obywatelstwo. Jej największym dokonaniem ostatnich lat jest konsekwencja w walce z monopolami i reforma systemu regulacyjnego dla sektora telekomunikacji, przyjęta ostatecznie kilka dni temu przez Parlament Europejski. Wykazała też ona sporo determinacji, próbując skłonić regulatorów krajowych do przyjęcia wspólnego podejścia do stosowania obowiązków regulacyjnych.

Więcej o celach nowego komisarza UE ds. teleinformatyki czytaj na Computerworld.pl.