Jest kolejne zezwolenie

Nowe zezwolenie telekomunikacyjne, tym razem dla lubelskiej spółki Teleplus, podpisał prezes Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty Witold Graboś.

Zezwolenie uprawnia do eksploatacji stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej przez okres 25 lat i upoważnia do świadczenia wszelkich usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej na terenie Polski.

Wraz z zezwoleniem operator otrzymał numer dostępu do sieci (tzw. prefiks) NDS = 1035 umożliwiający realizację połączeń międzystrefowych, a od 1 stycznia 2003 r. – również i międzynarodowych.

Przy odbiorze zezwolenia, spółka obowiązana jest wnieść opłatę 2,5 tys. EUR, stanowiącą dochód budżetu państwa.