Jest już popyt na UMTS?

Według badania Telecoms 3G 2003 przeprowadzonego przez TNS, 42% użytkowników telefonów komórkowych w Europie jest zainteresowana usługami telefonii trzeciej generacji, a ponad jedna piąta jest gotowa bohatersko ponieść większe koszty usług i nabycia odpowiedniego aparatu.

Badaniem objęto użytkowników telefonów komórkowych w 10 krajach europejskich (w tym w Polsce, gdzie badanie realizował TNS OBOP). Znacząca większość z tych osób jest ponadto gotowa ponieść dodatkowe opłaty związane z nowymi usługami oraz z kupnem odpowiedniego aparatu. Połowa respondentów wykazujących zainteresowanie UMTS (21% wszystkich użytkowników telefonii komórkowej) twierdzi, że jest skłonna zapłacić dodatkowo miesięcznie od 6 do 10 euro za takie usługi, jak wysyłanie i odbieranie wiadomości multimedialnych (MMS), szybki dostęp do Internetu oraz pocztę elektroniczną. Z badania wynika, że przeciętny użytkownik telefonu komórkowego w Europie wydaje miesięcznie średnio 26 euro (20 euro w przypadku usług pre-paid lub 37 EUR przy opłacie abonamentowej).

We wszystkich krajach objętych pomiarem większość respondentów jest skłonna zapłacić za aparat w standardzie UMTS do 330 euro. Mają jednak świadomość, że w niektórych państwach (np. we Francji i Wielkiej Brytanii) telefony są lub będą subsydiowane przez operatorów.

Potencjalni użytkownicy UMTS najchętniej korzystaliby z poczty elektronicznej (77%) i możliwości oglądania rozmówcy w czasie rzeczywistym (wideofonu) - (77%). Najmniejsze zainteresowanie wykazywano w badaniu możliwością pobierania plików muzycznych i odtwarzania ich w telefonie (47%) oraz przeglądania wideoklipów (40%).

Większe zainteresowanie UMTS wykazują użytkownicy komórek w Europie Wschodniej: zainteresowanie usługami 3G deklarowało 59% posiadaczy telefonów w Turcji i 51% w Polsce. Znacznie mniej entuzjastów było w Wielkiej Brytanii i Niemczech (34%). Znacznie większe zainteresowanie nowymi usługami przejawiają mężczyźni (48%) niż kobiety (36%).

Ankietowani uważają, że tylko ogólnokrajowi operatorzy telefonii komórkowej są najszybciej zdolni do wprowadzenia usług w standardzie UMTS. W skali od 1 do 10 (10 = bardzo wysoka zdolność) otrzymali oni przeciętnie 7 punktów.