Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Jest już popyt na UMTS?

Według badania Telecoms 3G 2003 przeprowadzonego przez TNS, 42% użytkowników telefonów komórkowych w Europie jest zainteresowana usługami telefonii trzeciej generacji, a ponad jedna piąta jest gotowa bohatersko ponieść większe koszty usług i nabycia odpowiedniego aparatu.

Badaniem objęto użytkowników telefonów komórkowych w 10 krajach europejskich (w tym w Polsce, gdzie badanie realizował TNS OBOP). Znacząca większość z tych osób jest ponadto gotowa ponieść dodatkowe opłaty związane z nowymi usługami oraz z kupnem odpowiedniego aparatu. Połowa respondentów wykazujących zainteresowanie UMTS (21% wszystkich użytkowników telefonii komórkowej) twierdzi, że jest skłonna zapłacić dodatkowo miesięcznie od 6 do 10 euro za takie usługi, jak wysyłanie i odbieranie wiadomości multimedialnych (MMS), szybki dostęp do Internetu oraz pocztę elektroniczną. Z badania wynika, że przeciętny użytkownik telefonu komórkowego w Europie wydaje miesięcznie średnio 26 euro (20 euro w przypadku usług pre-paid lub 37 EUR przy opłacie abonamentowej).

We wszystkich krajach objętych pomiarem większość respondentów jest skłonna zapłacić za aparat w standardzie UMTS do 330 euro. Mają jednak świadomość, że w niektórych państwach (np. we Francji i Wielkiej Brytanii) telefony są lub będą subsydiowane przez operatorów.

Potencjalni użytkownicy UMTS najchętniej korzystaliby z poczty elektronicznej (77%) i możliwości oglądania rozmówcy w czasie rzeczywistym (wideofonu) - (77%). Najmniejsze zainteresowanie wykazywano w badaniu możliwością pobierania plików muzycznych i odtwarzania ich w telefonie (47%) oraz przeglądania wideoklipów (40%).

Większe zainteresowanie UMTS wykazują użytkownicy komórek w Europie Wschodniej: zainteresowanie usługami 3G deklarowało 59% posiadaczy telefonów w Turcji i 51% w Polsce. Znacznie mniej entuzjastów było w Wielkiej Brytanii i Niemczech (34%). Znacznie większe zainteresowanie nowymi usługami przejawiają mężczyźni (48%) niż kobiety (36%).

Ankietowani uważają, że tylko ogólnokrajowi operatorzy telefonii komórkowej są najszybciej zdolni do wprowadzenia usług w standardzie UMTS. W skali od 1 do 10 (10 = bardzo wysoka zdolność) otrzymali oni przeciętnie 7 punktów.