Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Jest już finalna wersja PHP 5.0.0

Ukazała się finalna wersja PHP 5.0.0 - skryptowego języka programowania, udostępnianego na licencji open-source. PHP popularny jest zwłaszcza wśród webmasterów tworzących dynamiczne strony WWW.

PHP (PHP: Hypertext Preprocessor, wcześniej Personal Home Page) jest językiem programowania wykonywanym po stronie serwera. PHP pozwala także na współpracę z wieloma systemami relacyjnych baz danych (m.in. MySQL, Oracle, PostgreSQL). Może być uruchamiany na większości systemów operacyjnych oraz serwerów sieciowych.

W PHP 5.0.0 wprowadzono m.in. nowy silnik parsera Zend Engine II, kompletnie przebudowano moduł odpowiadający za wsparcie dla języka XML, dodano wsparcie dla SQLite, nowe rozszerzenia SimpleXML oraz MySQLi (dla programistów używających bazy MySQL w wersji 4.1 lub wyższej.

Najnowszą wersję PHP można pobrać ze strony producenta.

Więcej informacji

http://www.php.net