Jest decyzja UOKiK. Empik nie kupi Merlina!

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznała, że przejęcie spółki Merlin przez NFI Empik doprowadzi do ograniczenia konkurencji. Zakaz koncentracji, czyli blokada najciekawszej transakcji ostatnich miesięcy, to duże zaskoczenie. Empik wydał już w tej sprawie oficjalny komunikat.

Jest decyzja UOKiK. Empik nie kupi Merlina!
W wydanej dziś decyzji, prezes UOKiK uznała, że Empik nie może kupić Merlina. Zdaniem Urzędu doprowadziłoby to do ograniczenia konkurencji na krajowych rynkach detalicznej sprzedaży internetowej książek niespecjalistycznych oraz płyt z muzyką.

Dodane 15 lutego 2011: NFI Empik Media & Fashion odwoła się od decyzji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zakazującej przejęcie spółki Merlin.pl. Szczegóły wkrótce!

Podjęcie decyzji poprzedziło największe w historii UOKiK badanie rynku. Pytania w tej sprawie skierowano do ponad 1100 potencjalnych konkurentów i kontrahentów Merlina i Empiku, a w tym - wydawnictw, dystrybutorów, sklepów internetowych i wytwórni muzycznych.

Decyzja Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów szybko spotkała się z odpowiedzią grupy NFI Empik Media & Fashion S.A. "Ze zdumieniem przyjęliśmy negatywną decyzję Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zanim podjęliśmy decyzję o przeprowadzeniu transakcji z Akcjonariuszami Merlin.pl S.A. - gruntownie sprawdziliśmy wszelkie aspekty związane z tą inwestycją i wykluczyliśmy ryzyka z nią związane".

"Na podstawie powszechnie dostępnych analiz rynkowych, jak również zleconych przez nas niezależnym firmom badań - ponad wszelką wątpliwość sprawdziliśmy, że połączone podmioty nie osiągną pozycji dominującej na rynku, a zatem przeprowadzenie połączenia będzie możliwe." - podaje komunikat prasowy NFI EM&F.

Prawnicy firmy analizują uzasadnienie Urzędu do wydanej decyzji. Nie podjęto jeszcze ew. decyzji w sprawie odwołania do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Komunikat prasowy Zarządu Grupy EM&F:

Decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 3 lutego 2011 r. - Urząd po przeprowadzeniu postępowania antymonopolowego wszczętego na wniosek NFI Empik Media & Fashion S.A. (NFI EM&F), zakazał dokonania koncentracji, polegającej na przejęciu przez NFI EM&F kontroli nad Merlin.pl S.A.

" Ze zdumieniem przyjęliśmy negatywną decyzję Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Zanim podjęliśmy decyzję o przeprowadzeniu transakcji z Akcjonariuszami Merlin.pl S.A. - gruntownie sprawdziliśmy wszelkie aspekty związane z tą inwestycją i wykluczyliśmy ryzyka z nią związane.

Na podstawie powszechnie dostępnych analiz rynkowych, jak również zleconych przez nas niezależnym firmom badań - ponad wszelką wątpliwość sprawdziliśmy, że połączone podmioty nie osiągną pozycji dominującej na rynku, a zatem przeprowadzenie połączenia będzie możliwe.

Aktualnie nasi prawnicy analizują uzasadnienie Urzędu do wydanej decyzji. Na podstawie ich rekomendacji zdecydujemy wspólnie z Akcjonariuszami Marlin.pl S.A., czy Spółka złoży odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Decyzja Urzędu nie zmienia strategicznych kierunków rozwoju Grupy EM&F jako detalisty wielokanałowego. Akwizycja Merlin.pl SA była częścią szerszego planu inwestycji Grupy EM&F w handel internetowy. W przypadku jeśli nie zdecydujemy się odwoływać od decyzji Urzędu, 130 milionów złotych, które zamierzaliśmy przeznaczyć na to przejęcie, będziemy chcieli w krótkim czasie zainwestować w przyśpieszenie realizacji tego planu.

O naszych decyzjach w tej sprawie zostaną Państwo poinformowani w najbliższym czasie".

Komentarze na gorąco

Poprosiliśmy specjalistów z branży e-commerce o komentarz w sprawie najnowszej decyzji UOKiK. Pytaliśmy: Czy rynek e-commerce na tym zyska czy straci i czy ewentualna fuzja mogłaby doprowadzić do koncentracji i ograniczenia konkurencji?

Sabina Krupa, Dyrektor ds. Sprzedaży NEO24.pl:

Oczywiście, o przejęciu Merlina w kuluarach mówiło się od kilku dni, więc dzisiejsza informacja nie jest dla mnie dużym zaskoczeniem.

Z ciekawością będę obserwować jaką strategię przyjmie firma, gdyż jest to niewątpliwie spore wydarzenie w naszej branży, potwierdzające teorię, że to firmy posiadające "fizyczne" zaplecze mają większe szansę zaistnieć na klarującym się rynku e-sklepów.

Teoretycznie połączenie wiedzy i solidnych podstaw Empiku z ogromną siłą marki w internecie ( jaką niewątpliwie posiada Merlin) powinno pozwolić na uzyskanie efektu synergii. Z drugiej strony to ogromne przedsięwzięcie logistyczne, marketingowe i strategiczne i ciężko przewidzieć jak zachowa się rynek, dla wszystkich osób związanych z e-commerce będzie to bardzo cenna lekcja.

Trzeba również mieć świadomość , że ciągle niewykorzystany polski rynek jest łakomym kąskiem dla zagranicznych sieci i gigantów internetowych, z którymi konkurować mogą tylko najsilniejsi. Podejrzewam, że pogłoski o planowanym pojawieniu się Amazon miały spory wpływa na podjętą decyzję.

Łukasz Gołębowski, prezes Biblioteki Analiz:

Jest to na pewno niecodzienna decyzja, UOKiK argumentuje ją dogłębnymi badaniami rynku książki i z tego, co wiem - rzeczywiście odbyto wiele rozmów z wydawcami, których stanowisko w sprawie fuzji Empiku i Merlina było dość jednoznacznie przeciwne. Główne obawy dotyczyły wysokości rabatów, terminów płatności, uzupełniania oferty - czyli tego wszystkiego w czym - z punktu widzenia dostawcy - Merlin jest bardziej atrakcyjnym partnerem niż potężny Empik. Z punktu widzenia obsługi klienta myślę, że taka fuzja otwierała nowe możliwości, choćby związane z odbiorem zamówionych książek w salonie Empik, bez dodatkowych opłat za wysyłkę. Moim zdaniem Empik płaci cenę swojej mocarstwowej polityki wobec dostawców, tego że za wszelka cenę forsuje korzystne dla siebie warunki finansowe, także za cenę relacji z dostawcą. Trzeba jednak pamiętać, że nikt nie sprzedaje w Polsce tylu książek, co Empik i chyba nikt tak skutecznie nie promuje bestsellerów, a lider zawsze ma pokusę żeby wykorzystać przewagę.

Robert Sołkiewicz, Wice Prezes Zarządu, Internetowy Dom Handlowy S.A.:

Uważam, że decyzja UOKiK jest korzystna dla rynku e-commerce w Polsce i jak najbardziej słuszna. Myślę, że rynek odetchnął z ulgą i spokojniej patrzy w przyszłość. Dalej wszyscy mają szansę walczyć o klienta na w miarę równych zasadach.

Fuzji nie należało postrzegać tylko w kategoriach rynku e-commerce, ale całości runku multimediów (książki, muzyki, filmów, gier itp.). Pomimo tego, że w różnego rodzaju statystykach jest on rozdzielany na rynek tradycyjny i internetowy należy go traktować jako jeden rynek z podziałem na kanały sprzedaży. Internet jest tylko jednym z nich. W praktyce bowiem podmiot, który sprzedaje produkty w kanale tradycyjnym i internetowym sumuje swoje obroty i z takimi występuje do swoich dostawców przy ustalaniu warunków handlowych. Połączenie Empiku i Merlina stworzyłoby podmiot, który w efekcie stałby się największą siłą zakupową i negocjacyjną względem dostawców. Należy tu zwrócić szczególną uwagę na aspekt wyłączności sprzedaży, lub nawet czasowej wyłączności sprzedaży. Szczególnie ma to znaczenie w przypadku nagrań muzycznych, książek i gier, gdzie najlepszym okresem sprzedaży jest czas zaraz po ich premierze. Jeżeli wyobrazimy sobie tylko czasową wyłączność na powiedzmy tydzień po dacie premiery, to wystarcza to aby stwierdzić, że większość sprzedaży pozostanie w rękach firmy, która otrzymała taką wyłączność. Korzystając ze swojej siły tak duża organizacja byłaby w stanie taką wyłączność uzyskać bez największych problemów.

Aktualizacja: 15 lutego 2011 11:32

NFI Empik Media & Fashion odwoła się od decyzji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zakazującej przejęcie spółki Merlin.pl.