Jeden Internet, banków wiele

Prognoza wykorzystania
bankowości elektronicznej
wśród polskich firm w
najbliższej przyszłości
W ogóle nieprawdopodobne6,6%
Nie wiem12,6%
Bardzo prawdopodobne12,9%
Mało prawdopodobne31,1%
Dość prawdopodobne36,8%
Większość polskich banków nie posiada oferty internetowej dla klientów instytucjonalnych. Wśród pionierów jest Fortis Bank z systemem Pl@net. Obecnie liczy on ok. 1000 klientów indywidualnych i drugie tyle instytucjonalnych. W większości są to niewielkie podmioty gospodarcze. Przedstawiciele banku mówią, że uruchomienie systemu kosztowało tyle, co uruchomienie jednego oddziału - ok. 1 mln zł. Mimo iż nie jest to kwota olbrzymia, to Pl@net ma niewiele wspólnego z wyrafinowanymi platformami transakcyjnymi. Także oferta WBK jest przeznaczona zarówno dla klientów indywidualnych, jak i niewielkich firm. Bank opracował dla nich rozwiązanie pod nazwą WBK 24 Biznes.

Od niedawna usługi internetowe dla małych i średnich przedsiębiorstw uruchomił BPH, który wprowadził system internetowy BPH Sez@m Biznes. Jeżeli jego właściciel dysponuje internetowym kontem osobistym w tym samym banku, ma zarazem możliwość dostępu do obu rachunków za pomocą jednego identyfikatora. Można się spodziewać, że wkrótce polskim klientom instytucjonalnym swoje usługi zaczną oferować banki zagraniczne. Oferta ta zapewne trafi także do klientów indywidualnych. Przykładowo, Deutsche Bank przedstawił plany stworzenia międzynarodowej oferty bankowości detalicznej DB 24, opartej m.in. na Internecie. Sieć ma objąć zasięgiem, oprócz Niemiec, Francji, Belgii, Włoch, Hiszpanii i Portugalii, także Polskę. Program będzie dotyczył również świadczenia usług maklerskich przez Sieć.

Nieco większy wybór mają klienci indywidualni. Oprócz wymienionych już banków ofertą internetową dysponują: Handlobank, Lukas i Pekao SA. W listopadzie otwarcie oddziału internetowego zapowiada także PKO BP SA. Realizację planów opóźnia Millennium. Niedawno usługi internetowe uruchomił Podkarpacki Bank Spółdzielczy Sanok, który korzysta z outsourcingu. Jego serwery są obsługiwane przez Centrum Usług Internetowych, które świadczy podobne usługi jak Telbank.

Oferta polskich banków skierowana do klientów indywidualnych i małych firm standardowo obejmuje dostęp do historii operacji oraz, w zależności od banku, składanie i odwoływanie przelewów, definiowanie zleceń stałych, zakładanie i likwidację lokat, a także czasami opracowywanie listy kontrahentów. Na razie niezbyt popularne jest składanie przez Internet wniosków o kredyt, choć tego typu usługę mają już Fortis (kredyt hipoteczny) i Citibank (kredyt konsumpcyjny). Fortis, BPH (dla biznesu) i WBK oferują klientom także możliwość przelewu składek do ZUS.