Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Jawny kod Windows

Microsoft udostępni rządom kilkudziesięciu państw kod źródłowy swoich systemów operacyjnych i innych produktów. Jednostki administracji będą mogły we własnym zakresie przeprowadzać audyt bezpieczeństwa technologii oferowanych przez Microsoft.

Nowa inicjatywa koncernu nosi nazwę Government Security Program (GSP). Oferta Microsoftu skierowana jest do wyłącznie do centralnych agencji rządowych i wybranych organizacji działających na skalę międzynarodową. GSP nie obejmuje administracji niższego szczebla. Chęć uczestnictwa w programie zgłosił już rząd Rosji i NATO. Rozmowy prowadzone są z kolejnymi 20 krajami. W ramach nowego programu Microsoft będzie udostępniał obszerne fragmenty kodu źródłowego systemów Windows 2000, XP, Server 2003 i Windows CE oraz niezbędne specyfikacje techniczne, istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa tych systemów. Koncern zaoferował także możliwość wizytacji centrali w Redmond i konsultacji z szefami działów odpowiedzialnych za rozwoju systemów operacyjnych.

Microsoft udostępni dodatkowo odpowiednie narzędzia (CryptoAPI Development Kit) dzięki którym uczestnicy programu będą mogli implementować własne rozwiązania z zakresu ochrony poufności i dostępu do danych. Government Security Program umożliwi zainteresowanym stronom wgląd do kodu systemów rodziny Windows oraz przeprowadzenie modyfikacji. Agencje rządowe nie będą mogły natomiast dystrybuować i kompilować kodu we własnym zakresie.

Microsoft podejmuje inicjatywę udostępniania kodu Windows w odpowiedzi na rosnącą popularność tańszych rozwiązań open source wśród jednostek administracji rządowej. Platforma Linux w powszechnym przekonaniu jest ponadto bezpieczniejsza niż Windows. GSP ma pomóc wzmocnić pozycję Microsoftu jako dostawcy rozwiązań dla sektora administracji rządowej. GSP nie jest jedyną inicjatywą tego typu wprowadzona przez koncern, ale pierwsza oferowaną jest na tak szeroką skalę. Micorosoft udostępnia już kod źródłowy systemów Windows w ramach Shared Source Initiative i Government Source Licensing Program (GSLP). Z programu Government Security Program będą mogły jednak korzystać także jednostki nie będące dotychczas klientami Microsoftu. Na liście krajów które mogą przystąpić do GSP jest kilkadziesiąt państw.