Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Janosik i fiskus

Większość Polaków uważa, że najbiedniejsi powinni zostać zwolnieni z płacenia podatków kosztem najbogatszych, choć jednocześnie przeważający odsetek jest zdania, że podatki powinni płacić wszyscy.

Jak wynika z sondażu przeprowadzonego przez Instytut Badania Opinii i Rynku Pentor, na zlecenie Polskiego Radia, 71% Polaków uważa, że osoby o najniższych dochodach powinny zostać zwolnione z płacenia podatków, kosztem osób zarabiających najwięcej. Jednocześnie aż 84% respondentów uważa, że wszyscy powinni płacić podatki.

Pytanie dotyczyło nowego pomysłu SLD - czy należy zabrać kwotę wolną od podatku (rocznie jest to 530 złotych) osobom najlepiej zarabiającym, zwalniając w zamian z podatku osoby o dochodach poniżej płacy minimalnej. Jak czytamy w komentarzy Pentoru, większość ankietowanych do grona najniżej zarabiających zaliczyła siebie, w związku z tym uznała, że to nie z ich pieniędzy będą dofinansowywani najubożsi.