Jaki jesteś użytkowniku internetu mobilnego?

Poczucie większej efektywności osobistej i zawodowej, posiadanie większej kontroli nad swoim życiem oraz wyższa samoocena - tak widzą siebie użytkownicy mobilnego internetu wg badania "Mobilność 2010". Co ciekawe o zasadach i możliwościach działania mobilnego internetu nie mają zbyt wielkiej wiedzy.

Celem badania "Mobilność 2010" przeprowadzonego z inicjatywy iPlusa było sprawdzenie deklarowanego wpływu internetu mobilnego na życie internautów oraz zbadanie własnego obrazu użytkowników mobilnej sieci.

Użytkownicy mobilnego internetu nazwani zostali w raporcie Generacją MOB. Są to ludzie w większości młodzi (18-25 lat), mieszkający w dużych miastach (powyżej 500 tys. mieszkańców), uczący się i mający wysoką samoocenę. Zdecydowana większość generacji MOB to mężczyźni (aż 64%). Wśród kobiet tylko 36% wybiera głównie internet mobilny.

Co ciekawe trudno uzyskać od nich jednoznaczną definicję mobilnego internetu, jego istotą zdaniem badanych jest możliwość uzyskania połączenia z siecią "bez kabla" i związane z tym poczucie swobody, wolności, niezależności i dynamizmu. Brak internetu oznacza dla przedstawicieli Generacji MOB odcięcie od świata oraz niemożność uczestniczenia w normalnym życiu (zawodowym, społecznym, rodzinnym).

Badanie wyodrębniło 3 wzorce użytkowników internetu mobilnego - Miłośników, Obytych i Biernych. "Miłośnicy" to early adopters czyli ludzie zafascynowani nowymi technologiami, którzy testują nowinki technologiczne oraz są aktywni na blogach i forach. "Obyci" to prawdziwi użytkownicy sieci, którzy traktują internet jak narzędzie ułatwiające kontakty z bliskimi, zakupy czy zbieranie informacji. Autorzy badania podkreślają, że z punktu widzenia socjologicznego są oni najciekawszą grupą, ponieważ dysponują umiejętnością wdrożenia wszelkich nowości technologicznych do własnego życia. "Bierni" zaś to najbardziej konserwatywna grupa użytkowników, wykorzystująca technologie w swoim życiu w ściśle określony i ograniczony sposób (np. czytanie maili).

Korzystanie z internetu mobilnego wpływa zdaniem respondentów na zmiany w wybranych obszarach życia. Ułatwiony kontakt ze znajomymi i rodziną, usprawnienie funkcjonowania w pracy i podczas uczenia się oraz poczucie mobilności to najczęściej wymieniane przez respondentów zmiany.

Jaki jesteś użytkowniku internetu mobilnego?

Zmiany w życiu spowodowane mobilnym dostępem do Internetu Źródło: Raport Mobilność 2010

Kluczowym wątkiem badania "Mobilność 2010" było zbadanie własnego obrazu użytkowników internetu mobilnego. W badaniu zapytano o wpływ, jaki internet mobilny wywarł na życie użytkownika. Okazało się, że możliwość korzystania z internetu mobilnego daje poczucie większej "efektywności osobistej", która przejawia się w lepszym wykorzystaniu osobistych zasobów (np. czasu i pieniędzy) oraz na posiadaniu większej kontroli nad swoim życiem (tzn. brak straconych okazji). "Mobilni" są również przekonani o swojej wyższej efektywności nie tylko w sferze zawodowej, ale też prywatnej - to ludzie nie tylko wierzący w swoje możliwości, ale i optymistycznie patrzący na świat (są bardziej elastyczni, mniej boją się utraty pracy, widzą więcej możliwości w swoim życiu oraz mają lepszy kontakt z ludźmi). Średnia samoocena użytkowników internetu mobilnego wyniosła 3.18 (w 4 stopniowej skali), natomiast internautów "stacjonarnych" - 3.12.