Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Jaki VAT za Internet?

Wczoraj Senat przyjął poprawkę do nowelizacji ustawy o podatku VAT oraz podatku akcyzowym, zakładającą zmniejszenie stawki podatku VAT z 22% do 7% na usługi teleinformatyczne.

Senatorowie chcą aby niższa stawka była dostępna dla wszystkich połączeń internetowych, a nie jak obecnie proponuje Sejm, jedynie dla wąskopasmowych. Za poprawką głosowało 63 senatorów, pięciu było przeciw, a trzech wstrzymało się od głosu. Rozwiązanie zakładające obowiązywanie 7% stawki VAT tylko przy połączeniach typu dial-up, spotkało się z ostrą krytyką firm z branży, szczególnie operatorów kablowych i innych dostawców oferujących stały dostęp do Internetu. Szkoły i inne placówki edukacyjne mają być zwolnione z płacenia VAT za usługi teleinformatyczne.

Propozycja wprowadzenia 7% stawki VAT jedynie na połączenia "wąskopasmowe" miała ułatwić zdefiniowanie usług teleinformatycznych. Na trudniejszy do zdefiniowania dostęp szerokopasmowy utrzymano by 22% stawkę VAT. Głosowanie nad senacką poprawką odbędzie się prawdopodobnie 18 września.