Jaki VAT za Internet?

Wczoraj Senat przyjął poprawkę do nowelizacji ustawy o podatku VAT oraz podatku akcyzowym, zakładającą zmniejszenie stawki podatku VAT z 22% do 7% na usługi teleinformatyczne.

Senatorowie chcą aby niższa stawka była dostępna dla wszystkich połączeń internetowych, a nie jak obecnie proponuje Sejm, jedynie dla wąskopasmowych. Za poprawką głosowało 63 senatorów, pięciu było przeciw, a trzech wstrzymało się od głosu. Rozwiązanie zakładające obowiązywanie 7% stawki VAT tylko przy połączeniach typu dial-up, spotkało się z ostrą krytyką firm z branży, szczególnie operatorów kablowych i innych dostawców oferujących stały dostęp do Internetu. Szkoły i inne placówki edukacyjne mają być zwolnione z płacenia VAT za usługi teleinformatyczne.

Propozycja wprowadzenia 7% stawki VAT jedynie na połączenia "wąskopasmowe" miała ułatwić zdefiniowanie usług teleinformatycznych. Na trudniejszy do zdefiniowania dostęp szerokopasmowy utrzymano by 22% stawkę VAT. Głosowanie nad senacką poprawką odbędzie się prawdopodobnie 18 września.