Jaka jest i będzie branża internetowa w Polsce?

Opublikowano wyniki ankietowego "Badania rynku internetowego", które ma się stać się wstępem do dyskusji na temat kierunków rozwoju rynku interaktywnego oraz impulsem do przeprowadzenia profesjonalnych i reprezentatywnych badań całej branży marketingu online w Polsce.

Badania branży marketingu internetowego przeprowadzono metodą ankiety on-line, którą wypełniło 295 respondentów będących przedstawicielami agencji interaktywnych (42%), wydawców (portali, serwisów internetowych, sieci reklamowych - 22%), reklamodawców (12%) oraz agencji full service i domów mediowych; 13% respondentów stanowiły osoby spoza branży.

Wyniki badań zostały zaprezentowane w trzech kategoriach: Głos branży interaktywnej (na podstawie pytań zadanych przedstawicielom branży i klientom), Strategie i przewidywania klientów branży (na podstawie pytań skierowanych do klientów) oraz Plany i nadzieje branży interaktywnej (odpowiedzi uzyskane od przedstawicieli branży, poza klientami).

Wyniki badań ukazują wiarę branży interaktywnej w efektywność marketingu i reklamy w Internecie (83%), która bardziej jest ceniona od działań public relations (71%), prasy (54%) oraz telewizji (50%). Najefektywniejszymi formami marketingu online są - wg respondentów - strona WWW produktu (73% wskazań) oraz działania SEO (50% wskazań) i SEM (44%). Pod względem postrzeganej mierzalności przoduje marketing i reklama w internecie (100% wskazań), a na dalszych miejscach są public relations (56%) oraz marketing i reklama w telefonach komórkowych (50%).

Jak zmienia się rynek? Najwięcej wskazań respondentów padło na stwierdzenia, że wydawcy współpracują bezpośrednio z klientem oraz że agencje stają się partnerami w tworzeniu strategii. Przewidywany model współpracy w przyszłości wg 35% badanych przedstawia się następująco: klient - agencja - wydawca (kiedy to agencje przejmą część funkcji strategicznych i planowania mediów). Jednocześnie podobna liczba badanych spodziewa się, że domy mediowe przejmą część usług agencyjnych: generowanie pomysłów (38%) oraz działania kreatywne (30%). Domy mediowe mogą przejąć od agencji targetowanie reklam do właściwej publiczności oraz monitorowanie efektywności.

Niniejsze badanie przeprowadzone metodą ankiety online ma charakter sondażu i po przedyskutowaniu wyników powinno być traktowane jako pilotaż do pełnego badania, z zastosowaniem bardziej zaawansowanej (i bardziej kosztownej) metodologii - przeczytać można w podsumowaniu.

Badanie rynku internetowego przeprowadzone zostało przez: PBI, Gazeta.pl, Brief.pl, Interaktywnie.com oraz IAB.