Jak zmodernizować magazyny, by sprostać wyzwaniom gospodarki na żądanie?

Od kilku lat obserwujemy zmianę preferencji konsumentów w zakresie wielkości sklepów, w których dokonują zakupów oraz ich lokalizacji względem miejsca zamieszkania, jak również rosnącą popularność zakupów przez Internet. Zdarza się, że czynniki te hamują inwestycje u części wielkoformatowych sieci handlowych. Dlaczego?

Jak zmodernizować magazyny, by sprostać wyzwaniom gospodarki na żądanie?

Gwałtowny wzrost zamówień online sprawia, że są one pod ogromną presją osiągnięcia odpowiedniego wyniku finansowego. Tego rodzaju wyzwania nie powinny jednak stawać na drodze modernizacji, a wręcz przeciwnie – powinny ją wymuszać. W wielu firmach pokutuje również pogląd, że zwiększanie wolumenu obsługiwanych zamówień ma wyższy priorytet niż wdrażanie innowacji i usprawnianie pracy. Rozwój sklepu oraz stawianie czoła konkurencji bez wdrażania nowych technologii jest niemożliwy – kto nie inwestuje w innowacje, ten wypada z gry. Wykorzystanie urządzeń i rozwiązań zapewniających automatyzację procesów zachodzących w sklepach eliminuje błędy ludzkie, umożliwia szybkie dostosowania się do zwiększonego wolumenu zamówień oraz dostarcza narzędzi i informacji ułatwiających dopasowanie formatu sklepu i magazynów. Świadomi tych korzyści są menedżerowie magazynów i szefowie operacji, którzy widzą duży potencjał w technologiach ubieralnych i RFID.

Jak zmodernizować magazyny, by sprostać wyzwaniom gospodarki na żądanie?

Wzrost liczby magazynów oraz powierzchni magazynowej

Magazyny nadal zmagają się z zaspokojeniem popytu na zamówienia internetowe. Według badania 2024 Warehouse VisionSurvey, aż 64 proc.firm planuje zwiększenie liczby magazynów, a 59 proc.spodziewa się zwiększenia powierzchni magazynowej, aby sprostać wymaganiom gospodarki na żądanie. Tendencja ta jest szczególnie widoczna w Europie, gdzie prognozuje się wzrost średniej powierzchni magazynowej o ponad jedną czwartą w ciągu najbliższych pięciu lat. Fenomen europejskiej ekspansji pokazuje, że sukces takich firm jak eBay, ASOS, Amazon i Ocado – oraz całego szeregu mniejszych startupów e-commerce – jest dowodem stałej ewolucji sektora handlu detalicznego. Według badania87 proc. osób odpowiedzialnych za decyzję o rozwoju magazynów podjęło decyzję o rozwoju magazynu lub planują rozpoczęcie procesu do 2024 r.Aż 82 proc.z nich spodziewa się wzrostu liczby magazynów w tym samym okresie. Szybsza dostawa do klientów końcowych jest głównym czynnikiem napędzającym plany rozwoju. Pomimo wolnego tempa wdrażania nowych urządzeń i technologii, ponad trzy czwarte (77 proc.) decydentów zgadza się, że modernizacja jest konieczna dla utrzymania konkurencyjności w erze gospodarki na żądanie.

Inteligentne urządzenia wkrótce trafią do nowoczesnych magazynów

Oprócz rozbudowy powierzchni użytkowej, inwestycje w automatyzację i rozwiązania dla pracowników będą stanowić kluczowy element planów inwestycyjnych w ciągu najbliższych pięciu lat. Ponad trzy czwarte (77 proc.) respondentów zgadza się, że wsparcie pracowników za pomocą technologii jest najlepszym sposobem na wprowadzenie automatyzacji magazynu i sprostanie zwiększonym wymaganiom związanym z zamówieniami.Większość respondentów badania przewiduje, że kluczową rolę w procesie modernizacji będą pełniły urządzenia mobilne wykorzystujące rozwiązania oparte na platformie Android (83 proc.). Jednak,co ciekawe, aż 62 proc. menadżerów zidentyfikowało urządzenia ubieralne, takie jak inteligentne okulary i zegarki, jako jedną z ścieżek inwestycyjnych w przeciągu trzech lat. Innymi proponowanymi rozwiązaniami są systemy lokalizacji w czasie rzeczywistym RTLS (55 proc.) oraz w pełni zautomatyzowane systemy zarządzania magazynem (WMS) (54%). rzewiduje się również wzrost wykorzystania technologii RFID i technologii lokalizacyjnej w organizacji pracy. RFID pomaga usprawnić logistykę poprzez poprawę widoczności zapasów dzięki dostarczaniu aktualizacji w czasie rzeczywistym i szybsze skanowanie.

Badanie wskazuje, że „boom” na zakupy internetowe będzie nadal napędzał utrzymujący się popyt na powierzchnie magazynowe i technologie przez co najmniej pięć najbliższych lat. Popyt pozostaje bardzo silny, a osoby podejmujące decyzje dotyczące magazynów będą musiały utrzymać przewagę wydajności poprzez wykorzystanie najnowszych technologii logistycznych, aby dotrzymać kroku zamówieniom i zachować konkurencyjność.