Jak przyspieszał polski Internet?

W naszej sekcji Sondy IDG przez ostatni tydzień dostępna była sonda, w której pytaliśmy internautów o to, z jak szybkiego połączenia internetowego korzystają. Jej wyniki szczególnie ciekawie wyglądają w zestawieniu z podobną ankietą, w której nasi czytelnicy głosowali ponad 3,5 roku temu.

Wyniki z 2004 r. są następujące: 17,85% uczestników odpowiedziało, że deklarowany przez ich operatora transfer jest większy niż 512 kbps, 31,58% osób, które wzięły udział w sondzie korzysta z łącza o przepustowości pomiędzy 256 a 512 kbps, 16,25% - z łącza o szybkości między 128 a 255 kbps, 24,26% dysponuje łączem o parametrach zawierających się pomiędzy 56,6 a 127 kbps, zaś 10,07% - korzysta z dostępu o prędkości do 56,6 kbps. Podsumowując, oznacza to, że prawie 67% uczestników ankiety korzysta z łącza uznawanego za "szerokopasmowe". Cztery lata temu odsetek "szerokopasmowych" użytkowników nie przekraczał 22%, zaś zdecydowana większość użytkowników (ok. 62%) korzystała z łącza wolniejszego niż 64 kbps.

Jak przyspieszał polski Internet?

Porówanie wyników ankiet

Wyniki obydwu ankiet można znaleźć tutaj:

Rok 2000:

http://www.idg.pl/sonda/12.html

Rok 2004:

http://www.idg.pl/sonda/228.html

Na podstawie porównania wyników tych dwóch ankiet można śmiało zaryzykować stwierdzenie, że w ciągu ostatnich 4 lat nastąpiło masowe "przesiadanie" się polskich internautów z dostępu typu dial-up na szybsze łącza - z reguły w technologii DSL. Nie bez znaczenia jest tu z całą pewnością prowadzona przez większość ubiegłego roku akcja promocyjna usługi Neostrada Telekomunikacji Polskiej S.A. - wedle danych operatora w ciągu ubiegłego roku z Neostrady zaczęło korzystać ponad 240 tys. użytkowników (aczkolwiek liczba ta obejmuje również osoby, które skorzystały z oferty testowej i nie podpisały później umowy).

Tak miało być!

Taki rozwój sytuacji na rynku dostępowym analitycy przewidywali już dawno - z opublikowanego pod koniec 2001 r. raportu Komisji Europejskiej wynikało, że w ciągu kolejnych lat w Europie popularyzować się będzie technologia ADSL oraz dostęp do Internetu za pośrednictwem sieci kablowej. Raport opracowano, by usystematyzować wiedzę na temat dostępu do Internetu w Europie oraz przygotować prognozy dotyczące rozwoju tego sektora. W momencie przygotowywania raportu, 79% europejskich internautów korzystało z dostępu typu dial-up, 14% - z ISDN, 4% miało dostęp do Internetu za pośrednictwem telewizji kablowej, zaś z ADSL korzystało jedynie 2%. Teraz te proporcje powoli zaczynają się odwracać (szczególnie na linii dial-up - ADSL).

Internauci - więcej i szybciej

Warto przy tej okazji porównać, jak zwiększała się w ciągu ostatnich lat liczba polskich internautów. W momencie powstania pierwszej z wspomnianych w tekście ankiet, tzn. w 2000 r. liczbę polskich internautów szacowano na 1,8 mln osób (wedle danych SMG/KRC). Najnowsze statystyki tej samej firmy mówią o 6,45 mln osób. Stanowi to ok. 18% społeczeństwa - co lokuje nas daleko za europejską średnią, która wynosi ok. 53%.

Więcej sond:

http://www.idg.pl/sonda/