Jak oszczędzać na urzędnikach

Jak podała Komisja Europejska, reforma administracji publicznej w Unii Europejskiej, która jest prowadzona już od 2000 roku, przyniosła znaczne oszczędności i usprawnienia. Po rozszerzeniu Unii 1 maja br., koszty administracyjne instytucji unijnych wzrosną jednak, w samym roku 2004 o 12%.

Po rozszerzeniu liczba ludności w UE zwiększy się o 20%, zaś liczba urzędników o 15%. Planowane są znaczące oszczędności w wynagrodzeniach urzędników – na najniższych szczeblach będą oni zarabiać 3,5 tys. euro miesięcznie brutto (do niedawna stawka wynosiła 4 tys. euro). Planowane są również oszczędności w emeryturach. Łącznie UE zamierza oszczędzić 1 mld euro w ciągu nadchodzących 15 lat.

Część zadań administracyjnych zostanie powierzona firmom zewnętrznym, w których koszty pracy są niższe – Unia zamierza oszczędzać na tym 12 mln euro rocznie.

Postanowiono również obniżyć koszty rekrutacji pracowników o 5 mln euro rocznie, tworząc Europejskie Biuro Rekrutacji Personelu, które będzie organizowało konkursy dla wszystkich unijnych instytucji.

Duży nacisk Komisja Europejska kładzie na ograniczenie liczby papierowych dokumentów – dzięki poczcie elektronicznej i Internetowi ich liczba zmniejszyła się czterokrotnie: w 2001 roku wydrukowano 220 mln stron, a w 2003 roku – zaledwie 55 mln.

Zwiększyła się również kontrola nad pracą urzędników – jej efekty są oceniane częściej, poprawiła się koordynacja, kontrola finansowa, zwiększyła mobilność.