Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Jak korzystamy z e-maila - odpowiedź już wkrótce

Trwa kolejna edycja projektu badawczego dotyczącego sposobów korzystania z poczty elektronicznej. Inicjatorem jest SARE, zaś patronat nad badaniem objął InternetStandard.pl.

Jak co roku, agencja e-mail marketingowa SARE, postanowiła zbadać postawy i preferencje Polaków w zakresie odbierania i wysyłania poczty elektronicznej. W Raporcie 2010 pomysłodawcy projektu poruszyli dwie nowe kwestie: pytania o aktywność na serwisach społecznościowych oraz o stosowanie nowego modelu rozliczeniowego, jakim jest e-faktura.

"Wyniki z poprzednich lat pokazują, że rynek e-mail marketingu wciąż dynamicznie się rozwija i zaskakuje, dlatego tak ważna jest wiedza na temat preferencji, trendów i przyzwyczajeń naszych konsumentów" - mówi Krzysztof Dębowski, Dyrektor Zarządzający SARE.

Badanie potrwa dwa miesiące, a raport z wynikami ankiety zostanie opublikowany we wrześniu.

Jak pokazały wyniki poprzedniej edycji badania, ponad połowa firm wykorzystujących email marketing do prowadzonych przez siebie akcji wykorzystuje profesjonalny system e-mailingowy.

Spośród menedżerów, którzy zadeklarowali, że w 2008 r. roku włączyli działania wykorzystujące pocztę elektroniczną do swoich strategii promocyjnych, aż 85 proc. widzi ich wymierne korzyści. Wymieniano najczęściej większą liczbę kontaktów z klientami i wzrost liczby odwiedzin serwisu www. W rezultacie aż sześć na dziesięć osób odpowiedzialnych za kształtowanie polityki informacyjnej w swoich firmach planuje zwiększenie intensywności działań promocyjnych wykorzystujących pocztę elektroniczną. Tylko 6 proc. badanych nie zamierza wykorzystywać w przyszłości e-mail marketingu.