Jak korzystamy z e-maila - odpowiedź już wkrótce

Trwa kolejna edycja projektu badawczego dotyczącego sposobów korzystania z poczty elektronicznej. Inicjatorem jest SARE, zaś patronat nad badaniem objął InternetStandard.pl.

Jak co roku, agencja e-mail marketingowa SARE, postanowiła zbadać postawy i preferencje Polaków w zakresie odbierania i wysyłania poczty elektronicznej. W Raporcie 2010 pomysłodawcy projektu poruszyli dwie nowe kwestie: pytania o aktywność na serwisach społecznościowych oraz o stosowanie nowego modelu rozliczeniowego, jakim jest e-faktura.

"Wyniki z poprzednich lat pokazują, że rynek e-mail marketingu wciąż dynamicznie się rozwija i zaskakuje, dlatego tak ważna jest wiedza na temat preferencji, trendów i przyzwyczajeń naszych konsumentów" - mówi Krzysztof Dębowski, Dyrektor Zarządzający SARE.

Badanie potrwa dwa miesiące, a raport z wynikami ankiety zostanie opublikowany we wrześniu.

Jak pokazały wyniki poprzedniej edycji badania, ponad połowa firm wykorzystujących email marketing do prowadzonych przez siebie akcji wykorzystuje profesjonalny system e-mailingowy.

Spośród menedżerów, którzy zadeklarowali, że w 2008 r. roku włączyli działania wykorzystujące pocztę elektroniczną do swoich strategii promocyjnych, aż 85 proc. widzi ich wymierne korzyści. Wymieniano najczęściej większą liczbę kontaktów z klientami i wzrost liczby odwiedzin serwisu www. W rezultacie aż sześć na dziesięć osób odpowiedzialnych za kształtowanie polityki informacyjnej w swoich firmach planuje zwiększenie intensywności działań promocyjnych wykorzystujących pocztę elektroniczną. Tylko 6 proc. badanych nie zamierza wykorzystywać w przyszłości e-mail marketingu.