Jak korzystać z elektronicznej skrzynki podawczej ?

W ostatnich tygodniach Główny Urząd Statystyczny rozesłał do osób prowadzących działalność gospodarczą ankietę z prośbą o aktualizację kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności zgodnie z PKD 2007. Poza aktualizacją w GUS przedsiębiorcy powinni jeszcze dokonać aktualizacji we właściwym urzędzie rejestrującym - czyli na przykład w urzędzie miasta, jeśli sprawa dotyczy działalności gospodarczej.

Poza osobistym stawiennictwem większość urzędów umożliwia również złożenie aktualizacji drogą elektroniczną, pod warunkiem posiadania kwalifikowanego certyfikatu.Wymagania techniczne wobec tej formy podpisu są tak wysokie, że jego sensowna implementacja często przekracza umiejętności rodzimych producentów oprogramowania. W rezultacie prosta operacja jaką jest przesłanie podpisanego pliku do urzędu jest tak najeżona różnymi pułapkami, że jej dokończenie wymaga niemalże doktoratu z informatyki.

Jedną z aplikacji ESP (Elektroniczna Skrzynka Podawcza) rozpowszechnionych w Polsce jest program napisany przez firmę Zeto Białystok, działający m.in. w urzędzie miasta w Krakowie (pod adresemhttp://esp.um.krakow.pl/esp2/Pages2/Upload.aspx , link jest dostępny z BIP urzędu). Można ją także znaleźć na stronach GIODO (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych) i w szeregu innych urzędów.

Funkcja skrzynki jest bardzo prosta - pozwala ona na przesłanie do urzędu prostego komunikatu (pole "Opis sprawy") lub dodatkowych plików (pole "Dołącz dokumenty"), zawierających wypełniony formularz właściwy dla danej procedury urzędowej. Poniższy opis przedstawiamy z założeniem, że w systemie zainstalowane są już sterowniki karty kryptograficznej i karta jest poprawnie widziana.

Jak korzystać z elektronicznej skrzynki podawczej ?

Pierwszym krokiem, który należy wykonać jednorazowo przy pierwszym korzystaniu ze skrzynki jest pobranie ze strony "instalatora uprawnień" czyli dodatkowej aplikacji, która zmieni ustawienia kontrolki ActiveX używanej do podpisywania.

Jak korzystać z elektronicznej skrzynki podawczej ?

Plik należy uruchomić z uprawnieniami administratora systemu, wierząc na słowo niepodpisanemu przez producenta instalatorowi.

Jak korzystać z elektronicznej skrzynki podawczej ?