Jak inwestycja w Wirtualną wpłynie na rynek internetowy?

Od jakiegoś czasu nieoficjalnie mówiło się o tym, że duet: Czechowicz-Bogdanowicz (prezes MCI i współzałożyciel WP, a potem Areny.pl) są zainteresowani przejęciem Wirtualnej Polski. Dzisiejsze doniesienia o potencjalnym inwestorze WP wcale nie zdziwiły przedstawicieli branży internetowej. Dopóki jednak plany nie staną się faktami, konkurencja będzie stronić od szczegółowego skomentowania sprawy. Co więcej, najpierw musi wyjaśnić się kwestia postanowienia upadłościowego WP.

Jak dowiedzieliśmy się nieoficjalnie, wspólnymi planami inwestycji w Wirtualną Polskę zainteresowani byli m.in. Tomasz Czechowicz, prezes MCI oraz Leszek Bogdanowicz, który wspólnie z Markiem Borzestowskim zakładał Wirtualną Polskę, a potem otworzył konkurencyjne przedsięwzięcie – Arenę.pl. Dziś podaliśmy, że przejęcia majątku gdańskiej spółki dokonać ma tworzone m.in. przez wspomnianych graczy konsorcjum. Zdziwieniem dla branży była obecność Marka Borzestowskiego w przygotowywanym przedsięwzięciu. ”Wydawało się, że po aferze z dyskiem prezesa WP, na którym miały znajdować się informacje świadczące o tym, że działał on na niekorzyść spółki, Marek Borzestowski wycofa się ze spółki” - przyznał anonimowo przedstawiciel jednego z podmiotów internetowych. Tymczasem stało się inaczej. (więcej informacji:http://www.internetstandard.pl/news/66884.html )

Jak na scenariusz inwestycji MCI w WP reaguje spółka-córka Telekomunikacji Polskiej – TP Internet? ”Nie wiem, czy opisywana sytuacja ma rzeczywiście miejsce, więc trudno ją oceniać z punktu widzenia akcjonariusza” - przyznał Piotr Michalski, rzecznik prasowy TPI - ”Nie mamy żadnych informacji o zamiarach ewentualnego inwestora. Jednak każda tego typu informacja jest oceniana przez nas pozytywnie, gdyż może to oznaczać, że taki inwestor mógłby za upadłe przedsiębiorstwo zapłacić cenę, z której można by było zaspokoić wszystkie wierzytelności WP, w tym także zwrot pożyczki udzielonej WP w kwocie 30 mln zł.”

Ostatnia decyzja Sądu Rejonowego w Gdańsku dotycząca formy upadłości WP może jednak być bardzo niekorzystna dla planów inwestora. Przypomnijmy, że sąd zmienił formę upadłości z likwidacji spółki na możliwość zawarcia układu. ”Oznaczać to może barierę w uzyskaniu od inwestora większej kwoty za przedsiębiorstwo od tej, którą można uzyskać w ramach układu.” - przyznaje Piotr Michalski.

Na fakt trudności, jakie może napotkać inwestor przy takiej decyzji sądu zwrócił uwagę również Mariusz Kuziak, dyrektor marketingu Interii. Nie chciał jednak wypowiadać się na ten temat. ”Jako spółka publiczna staramy się przestrzegać dobrych obyczajów w kontaktach gospodarczych i pewnej "estetyki" prowadzenia biznesu, w związku z czym wystrzegamy się spekulowania na temat sytuacji innych firm. Z ewentualnymi komentarzami wolimy zatem poczekać przynajmniej do wyjaśnienia stanu prawnego sytuacji” - zaznaczył przedstawiciel portalu.

Od komentarzy wystrzega się również Onet, zaznaczając, że jest zbyt wcześnie, by mówić o zmianach na rynku internetowym.

”Przedstawiciele portalu Gazeta.pl wielokrotnie wypowiadali się, gdyby WP zniknęła z rynku, to byłaby to wielka szkoda, bo nie ma nic gorszego niż monokultura” - stwierdził Artur Niewrzędowski, rzecznik prasowy Gazety.pl - ”Internet jest tak dużym i perspektywicznym rynkiem, że jest na nim miejsce dla wielu graczy.”

”To są na razie jedynie deklaracje intencji i tak należy je traktować” - ocenia plany MCI Michał Brański, członek zarządu o2.pl - ”Wiele, w dalszym funkcjonowaniu portalu, zależy od reakcji reklamodawców i przyjętej przez WP polityki cenowej na pierwszym etapie.”

Co się stanie na rynku, gdy MCI rzeczywiście przejmie WP?

”Nie należy przesądzać, że MCI kupi akcje WP i stanie się większościowym udziałowcem tej spółki” - powiedział Adam Dyba, szef sieci reklamowej IDMnet - ”Gdyby tak się stało to z pewnością w perspektywie roku wyprowadzą portal na prostą. Niepokoić się mogą pracownicy WP, gdyż z pewnością doprowadzanie spółki do rentowności będzie się wiązało z "optymalizacją" zatrudnienia i zwiększeniem nacisku na wyniki.” Zdaniem Benity Jakubowskiej, dyrektora sprzedaży ds. Internetu, zawirowania wokół WP doprowadziły do spadku przychodów reklamowych portalu. ”Im szybciej znajdzie się nowy właściciel WP, tym lepiej dla tego podmiotu. Dzięki nowemu właścicielowi portal uzyska ponownie wiarygodność reklamową. Klienci przestaną się obawiać, że ich kampanie nie będą realizowane.” - przyznała przedstawicielka CR-Media.

”Na tym etapie bardzo trudno jest ocenić wpływ, jaki będzie miało wykupienie majątku przez MCI” - powiedział Tomasz Wileński z ClickAda - ”Nie znam zamierzeń MCI, jednak zakup spółki może owocować zarówno wzrostem inwestycji na jej rozwój jak i rozparcelowaniem portalu na czynniki pierwsze i sprzedaż poszczególnych jego części innym podmiotom na rynku internetowym. Według informacji, jakie uzyskałem w WP całe zamieszanie wokół portalu nie wpłynęło negatywnie na liczbę użytkowników ani na kształt tego medialnego przedsięwzięcia widziany oczami internautów. Jeśli zatem zrealizowany zostanie scenariusz doinwestowania WP a jej przyszli właściciele będą kontynuowali politykę nakierowaną na rozwój – firma zdecydowanie zyska w oczach reklamodawców, którzy mają wątpliwości co do jej dalszego funkcjonowania.”