Jak firmy komputerowe traktują swoich klientów

Raport Customer Respect Group (CRG) poświęcony obsłudze on-line klientów przez firmy z branży komputerowej wykazał, że jedna trzecia z nich nie odpowiada na zadawane drogą internetową pytania, tyle samo przekazuje dane personalne klientów bez ich zgody osobom trzecim.