Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Jacek Kotur, Crowley Data Poland: otwarty rynek daje większe możliwości

Niewątpliwie największym wydarzeniem w minionym półroczu - nawet dla rynku IT - była przyłączenie Polski do UE. Otwarcie rynków powinno dać impuls naszej gospodarce. Myślę, że perspektywa konieczności dostosowania infrastruktury teleinformatycznej do standardów UE, stanowi ogromną szansę dla rodzimych operatorów i dostawców rozwiązań ITC - mówi Jacek Kotur, dyrektor marketingu w Crowley Data Poland.

Jacek Kotur, Crowley Data Poland: otwarty rynek daje większe możliwości

Jacek Kotur

Na rynku telekomunikacyjnym możemy spodziewać się nowych inwestycji infrastrukturalnych. Warto zauważyć, że społeczeństwo informacyjne jest organizmem wymagającym szczególnej ochrony elektronicznej, czego dowodzi plaga wirusów komputerowych i dotykające również Polskę próby elektronicznych malwersacji finansowych, których byliśmy świadkami już w 2004 roku. Wymagane będą skoordynowane inwestycje w bezpieczną infrastrukturę wymiany informacji, zarówno na poziomie operatorów telekomunikacyjnych jak i instytucji oferujących usługi prywatnym odbiorcom.

Jako operator telekomunikacyjny już obserwujemy systematyczny wzrost sprzedaży usług dostępowych do internetu. Do maja tego roku pozyskaliśmy więcej nowych klientów niż miało to miejsce w pierwszym kwartale 2003. Te wyniki zawdzięczamy nie tylko powszechnemu wzrostowi zainteresowania nowym medium, ale też naszej ofercie, która pozwala tak skompilować usługę, by najpełniej odpowiadała potrzebom klienta. Sprzedaż rozwiązań Crowley Data Poland kształtuje się na bardzo zadowalającym poziomie. Najlepiej sprzedają się rozwiązania dostępu do internetu - standardowy produkt korporacyjny dla małego i średniego biznesu, bardzo popularne są również usługi głosowe, które sprzedajemy zarówno jako uzupełnienie internetu jak i osobno. Przewidujemy, że ta tendencja się utrzyma, bowiem wzrost gospodarczy w perspektywie kolejnych miesięcy pozwoli wielu firmom na inwestycje w infrastrukturę. Tacy klienci wybierają dobre i pewne rozwiązania, dlatego widzimy tu szansę dla Crowley Data Poland. Nowe możliwości otwiera też przed nami sytuacja rynkowa, w której znaleźliśmy się po 1 maja. Otwarty rynek jest, bowiem wyzwaniem dla wielu przedsiębiorstw, które w nowych realiach będą potrzebować nowoczesnych i niezawodnych narzędzi komunikacji. Liczymy, że wielu z nich dostarczy właśnie Crowley Data Poland.