Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

JTT oczyszczone z zarzutów

Wrocławski Sąd Rejonowy umorzył postępowanie karne, jakie toczyło się od początku 2001 r. przeciwko kierownictwu spółki JTT.

Rok temu prokuratura we Wrocławiu zarzuciła pracownikom firmy działanie na szkodę skarbu państwa. Polegać ono miało na nieodprowadzeniu podatku VAT w wysokości ok. 7 mln zł. Firma eksportowała za granicę produkowane komputery, następnie importowała je do Polski i sprzedawała jednostkom edukacyjnym. Dzięki temu były one zwolnione z płacenia 22-proc. podatku VAT.

Zarząd JTT Computer SA od początku utrzymywał, że spółka nie naruszyła żadnych obowiązujących przepisów prawa a jej transakcje handlowe nigdy nie spowodowały zmniejszenia jej obciążeń podatkowych. Taką opinię potwierdzili niezależni audytorzy. Wrocławski sąd uznał, iż działania JTT faktycznie nie nosiły znamion czynu zabronionego a transakcje spółki nie były niezgodne z prawem.