Isobar ma trzy centra: w Bostonie, Londynie i Warszawie

Sławomir Stępniewski, prezes HYPERmedia został dyrektorem zarządzającym (CEO) sieci Isobar w Polsce oraz regionie Europy Środkowej i Wschodniej: $Odpowiadam za to, by sieć jak najszybciej zajęła jak najlepszą pozycję w regionie$.

Isobar zawarł kontrakt ze Sławomirem Stępniewskim na cztery lata. W tym czasie Isobar ma stać się wiodącą grupą w regionie a HYPERmedia wiodącym brandem i dostarczycielem "best practice" dla nowych spółek - wyjaśnił cele grupy prezes HYPERmedia. Jako przedstawiciel Isobar na region, spółka ma zamiar brać udział w przetargach międzynarodowych. Obecny na konferencji zorganizowanej z okazji przystąpienia HYPERmedia do sieci interaktywnej Isobar Peter Ford, przedstawiciel Aegis Media powiedział, że w dalszej przyszłości nie jest wykluczone, że Warszawa będzie również koordynować ruchy sieci w regionie Pacyfiku.

Jak zaznaczył Sławomir Stępniewski, Isobar dobiera spółki według klucza geograficznego, ale też komplementarnego, co znaczy, że nie kopiuje takich samych spółek w sieci W sieci Isobar spółki się bardzo wyraźnie uzupełniają i mogą czerpać wiedzę nawzajem od siebie - wyjaśnił Sławomir Stępniewski.

Dzięki współpracy komórek sieci, HYPERmedia ma zamiar zaoferować nową usługę, która wciąż nie jest popularna w Polsce, mianowicie pozycjonowanie w wyszukiwarkach. Gdybyśmy chcieli to zrobić samodzielnie, sama inwestycja w narzędzia nie wystarczyłaby. Dzięki przynależności do sieci możliwy jest przepływ know-how. Trwają pracę nad implementacją narzędzi z iProspect.

Nowa oferta pojawi się, gdy rozwiązania iProspect zostaną "uproduktowione" -optymistycznie patrząc już na początku przyszłego roku. Oprócz usług pozycjonowania HYPERmedia zaoferuje również inne, m.in. związane z systemami do zarządzania relacjami z klientami (CRM).

W ubiegłym roku obroty agencji HYPERmedia osiągnęły wartość 8,1 mln zł, zaś zysk netto ponad 1,5 mln.

Więcej o akwizycji