Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Irlandzka giełda otwiera rynek dla spółek nowej gospodarki

Irlandzka giełda papierów wartościowych otworzyła nowy rynek specjalnie dla spółek nowej gospodarki. ITEQ pomoże irlandzkim firmom przeprowadzić wstępną ofertę publiczną.

Władze giełdy powołały specjalną grupę doradczą, która będzie na ITEQ reprezentować interesy spółek z sektora IT. Grupą pokieruje Chris Horn, założyciel i prezes Iona Technologies. Na początku na ITEQ będzie notowanych sześć irlandzkich firm: Horizon Technology, Icon, Iona Technologies ITG Group, Riverdeep Group, Baltimore Technologies i Trinity Biotech. Analitycy mają nadzieję, że wejście na ITEQ spowoduje większe zainteresowanie potencjalnych inwestorów akcjami irlandzkich firm z dziedziny nowej gospodarki. Firma Baltimore Technologies, notowana na giełdzie londyńskiej i nowojorskim Nasdaq, nigdy wcześniej nie upubliczniła swojej oferty w Dublinie.